Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
1986, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Witold Dobrołowicz s. 3-4
Metoda monografii psychologicznej w badaniu aktywności twórczej człowieka Stanisław Gerstmann s. 7-16
O niektórych nowych metodach i technikach badania zdolności i postaw twórczych Witold Dobrołowicz s. 17-35
Opracowanie Skali do Badania Wartości Młodzieży SWM-12 Dorota Turska Jolanta T. Wilczyńska s. 37-45
Ruchy oczu w procesie wyobrażania Jan Młodkowski s. 47-56
Dywergentycy i konwergentycy – próba charakterystyki Henryk Długosz s. 59-65
Autonomia psychologiczna jako warunek twórczości Barbara Braun s. 67-74
Samoocena uczniów kreatywnych Elżbieta Różańska s. 75-81
Myślenie intuicyjne osób leworęcznych Elżbieta Lisowska s. 83-95
Możliwości twórcze dzieci i młodzieży Witold Dobrołowicz s. 99-110
Rozwój pomysłowości uczniów klas I-VIII w rozwiązywaniu dwóch zadań Henryk Długosz s. 111-120
Profesor dr Stanisław Gerstmann /18 marca 1911- 7 grudnia 1983 s. 122-126