Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
2013, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauczyciel wobec utrudnień w procesie wychowania do wartości Małgorzata Wasielewska s. 11-22
Critical views on schooling system – selected reformatory views in the framework of alternative pedagogy: deschooling and democratic education (free education) Wojciech Duranowski s. 23-34
Związek między poziomem rozwoju integracji sensorycznej a przystosowaniem społecznym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Edyta Kosior s. 35-65
Practice of football and life skills learning: an empirical study Claudio G. Cortese s. 67-78
W poszukiwaniu adekwatnego i integralnego rozumienia godności człowieka: metodologiczne problemy i pedagogiczne implikacje Mariusz Sztaba s. 79-96
Aspiracje życiowe (edukacyjno-zawodowe) młodzieży wiejskiej oraz ich środowiskowe uwarunkowania Katarzyna Palka s. 97-115
Inwencje dwugłosowe Jana Sebastiana Bacha BWV 772–786 – komentarz wykonawczo-pedagogiczny Leszek Kot s. 117-143
Muzyczna aktywność percepcyjna dzieci w wieku przedszkolnym ew Parkita s. 145-161
Środowiskowy wymiar uczenia się muzyki w kontekście rozwoju audiacji Maciej Kołodziejski Paweł A. Trzos s. 163-178
Hierarchia wartości młodzieży umieszczonej w zakładzie poprawczym w Białymstoku Karol Konaszewski Tomasz Prymak s. 179-187
Przepis na życie studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – plany, dążenia, aspiracje Małgorzata Wolska-Długosz s. 191-209
Przestrzenie zagrożeń rodzin wielodzietnych – przegląd badań Paulina Forma s. 211-236
Wpływ środowiska kibiców na wychowanie młodzieży Szymon Szerszeniewicz s. 237-253
Zasady i formy twórczych dyskusji – relacja z badań eksperymentalnych Zofia Okraj s. 255-276
Doznawanie traumy symbiotycznej przez młodzież wychowującą się w rodzinach emigrantów zarobkowych: studium przypadku Iryna Durkalevych s. 277-290
"Dzieciństwo na wsi: warunki życia i edukacji", Bożena Matyjas, Kielce 2012 : [recenzja] Paulina Forma Bożena Matyjas (aut. dzieła rec.) s. 293-294
"Drama w praktyce edukacyjnej", Marek Świeca, Ostrowiec Świętokrzyski 2012 : [recenzja] Paulina Forma Marek Świeca (aut. dzieła rec.) s. 295-296
Efektywna edukacja języka ojczystego dla wszystkich… 9 Międzynarodowa Konferencja IAIMTE 2013 w Paryżu Izabela Jaros Anna Wileczek s. 297-298
Muzyczne idee Hélène Grimaud Leszek Kot s. 299-320