Znaleziono 10 artykułów

Wanda Dróżka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Wanda Dróżka Bożena Matyjas s. 9-14
Introduction Wanda Dróżka Bożena Matyjas s. 15-20
Problemy funkcjonowania zawodowego nauczycieli w okresie zmiany społeczno-edukacyjnej Wanda Dróżka s. 23-48
Kategorie analityczne w badaniach pedeutologicznych - w świetle założeń refleksyjnych nurtów poznawczych w naukach społecznych Wanda Dróżka s. 26-48
Nauczyciel we współczesnych dyskursach edukacyjnych Wanda Dróżka s. 39-50
Między potrzebą a pragnieniem : aspiracje jako czynnik rozwoju człowieka Wanda Dróżka s. 45-58
Indywidualny styl pedagogiczny jako przejaw twórczości nauczycieli – na podstawie badań autobiograficznych Wanda Dróżka s. 65-78
Stages of professional teacher career in Poland – in the light of formal requirements as well as in practice Wanda Dróżka s. 129-143
Rola nauczyciela w procesie inkluzji społecznej: wyzwania, szanse, bariery Wanda Dróżka s. 133-155
Nauczycielstwo - złożona całość o wielu twarzach Ewa Domżalska-Zera Wanda Dróżka (aut. dzieła rec.) Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) s. 365-368