Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
2014, Tom 23

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczna podmiotowość dziecka – rozwój koncepcji obywatelstwa dzieci Ewa Jarosz s. 11-24
Aspekty metodologiczne dynamicznych metod ilościowych w badaniach społecznych: budowa modeli Darya Filatova s. 25-33
Obraz świata i własnego życia młodego pokolenia – reprezentantów subkultury hip-hopowej i młodzieży niezrzeszonej w subkulturach – analiza porównawcza Agata Junger s. 35-51
Tożsamość społeczna singli w ponowoczesności: singlizm jako alternatywna droga życia w stosunku do rodziny Wioletta Szumilas-Praszek s. 53-71
Solidarność jako cnota moralna – postawą i zasadą życia ludzkiego według myśli Jana Pawła II w percepcji wychowawczej Natalia Maria Ruman s. 73-93
Problematyka prozy społeczno-obyczajowej Walerego Z. L. Przyborowskiego Marek Kątny s. 95-116
Жанровые и формообразующие аспекты современной баянной музыки (на примере творчества украинских композиторов) Андрей Cташевский s. 117-126
Nauczyciel w sytuacji zagrożenia Tomasz Staniszewski s. 127-145
Motywacja nauczycieli szkół wiejskich do wyrównywania szans edukacyjnych Justyna Miko-Giedyk s. 149-173
Zainteresowania dzieci w młodszym wieku szkolnym na przykładzie wybranych szkół gminnych Danuta Nikitenko s. 175-203
"Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim: teoria, praktyka i ocenianie", Małgorzata Kaliszewska, Kielce 2009 : [recenzja] Justyna Sikorska Małgorzata Kaliszewska (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Projekt "Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju" – realizacja i efekty Agnieszka Roguska s. 211-222
V Zjazd Pedagogów Społecznych: Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi i wartościom w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych metod integracji i rozwoju społecznego, Jachranka 26–28 listopada 2013 Tomasz Sosnowski s. 223-228