Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
1989, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Edward Ciupak s. 3
Socjologiczne problemy miasta Edward Ciupak s. 7-13
Niektóre cechy Kielc jako środowiska wychowawczego Bogusław Adamczyk s. 15-50
Instytucje życia kulturalnego z Kielcach (w świetle prac magisterskich studentów pedagogiki WSP) Halina Mielicka s. 53-62
Studencka podkultura w Kielcach (w świetle prac magisterskich) Maria Sroczyńska-Tomczyk s. 63-74
Teatr zawodowy w Kielcach w latach 1864-1939 Alina Bielawska s. 77-94
Amatorskie działania teatralne Rosjan w Kielcach w latach 1872- 1903 Alina Bielawska s. 95-105
Nauczyciele Kielecczyzny w strajku szkolnym 1905 roku Adam Massalski s. 107-124
Kulturotwórcza rola szkolnictwa muzycznego w Kielcach w latach 1945-1950 Irena Szypułowa s. 125-134
Organizacja orkiestry symfonicznej w Kielcach w pierwszych latach Polski Ludowej Irena Szypułowa s. 135-139
Doktor Mieczysław Zawadzki (1853-1917), działacz opieki społecznej w Kielcach s. 143-146