Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
1994, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Mirosław Rutkowski s. 5-7
Społeczeństwo Radomskiego wobec węzłowych problemów szkolnictwa powszechnego w latach 1926-1935 Józef Grzywna s. 9-29
Zawartość treściowa czasopisma "Ogniwo"(1922) Danuta Krześniak-Firlej s. 31-40
Walka o szkolnictwo i oświatę w okupowanych krajach europejskich w okresie II wojny światowej Józef Krasuski s. 41-59
Wychowanie przedszkolne w województwie kieleckim w latach 1950/51-1960 Stanisław Majewski s. 61-78
Opieka państwowa w Królestwie Polskim do 1870 roku w świetle przepisów prawnych Marzena Pękowska s. 79-88
Wprowadzenie do badań nad dziejami kolonii dziecięcych na Kielecczyźnie w latach 1918-1939 Ewa Kula s. 89-96
Opieka i wychowanie dzieci niepełnosprawnych w działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Lucyna Telka s. 97-104
Znaczenie opieki nad dzieckiem w rodzinie w ujęciu Janusza Korczaka Bożena Matyjas s. 105-115
Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze (diagnoza, propozycje modyfikacji oraz wariantów zastosowań) Mirosław Jamrożek s. 117-127
Świadomość wychowawcza rodziców a funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego umysłowo w szkole Mirosław Rutkowski s. 129-139
Wybrane aspekty metodologii stanowienia celów wychowania Monika Kardaczyńska s. 141-154
Psychogenne uwarunkowania syndromu jadłowstrętu psychicznego Anna Zenka-Smużyńska s. 155-168
Przydatność skali L. Guttmana do pomiaru postaw Lucyna Telka Andrzej Wiśniewski s. 169-173
"Oświata, szkolnictwo i wychowanie w latach II Rzeczpospolitej", pod red. K. Poznańskiego, Lublin 1991 : [recenzja] Stanisław Majewski K. Poznański (aut. dzieła rec.) s. 175-180
Józef Grzywna 6 I 1933 – 7 V 1994 Jakub Jadach s. 181-183