Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
1987, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Witold Dobrołowicz s. 3-4
Twórczość poetycka młodzieży i jej osobowościowe uwarunkowania Stanisław Popek s. 7-17
Z badań nad uzdolnieniami plastycznymi młodzieży szkół średnich Róża Popek s. 19-30
Dziecięce wytwory wokalne Mirosław Niziurski s. 31-38
Wybrane problemy psychologii twórczości naukowej Witold Dobrołowicz s. 41-75
Kwestionariusz Osobowości R.B. Catella w badaniach pracowników nauki Irena Pufal-Struzik s. 77-85
Źródła satysfakcji i ich motywujące znaczenie w pracy naukowej Irena Pufal-Struzik s. 87-94
Motywy aktywności racjonalizatorskowynalazczej pracowników przemysłu Witold Dobrołowicz Jan Młodkowski s. 95-109
Kształcenie u studentów kierunków nauczycielskich umiejętności nawiązywania twórczych relacji nauczyciel-uczeń za pomocą elementów treningu interpersonalnego i metod aktywizujących Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz s. 113-122
Próba rozwijania twórczego myślenia uczniów poprzez rozwiązywanie problemów Irena Oksińska s. 123-132
Sytuacja a aktywność lub bierność społeczna dzieci Halina Jankowska s. 133-142
Zdolności i uzdolnienia specjalne a życzenia zawodowe młodzieży Urszula Hus s. 143-151
Propozycja metody kreatywnego nauczania Michał Kosztołowicz s. 153-159
Udział czynności twórczych w rozwiązywaniu problemów życiowych Przemysław Gerstmann s. 163-173
Przyczyny poczucia samotności studentów Dorota Krzemionka-Bruzda s. 175-203
Poczucie zmiany poziomu samoaktualizacji u osób niepełnosprawnych fizycznie Elżbieta Kania s. 205-218
Doktor Przemysław Gerstmann /11 kwietnia 1952 - 7 grudnia 1983 s. 221-222