Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
2000, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Bogaj s. 5-7
Priorytety współczesnych reform oświatowych a wizja szkoły przyszłości (perspektywa europejska) Andrzej Bogaj s. 11-21
Rozwój kształcenia zawodowego – próba analizy systemowej Stefan M. Kwiatkowski s. 23-37
Nauczyciel we współczesnych dyskursach edukacyjnych Wanda Dróżka s. 39-50
Przemiany organizacyjne średniego szkolnictwa ogólnokształcącego w Polsce XX wieku Stanisław Majewski s. 51-75
Kreatywność dzieci i młodzieży w świetle przemian współczesnej szkoły Justyna Dobrołowicz s. 79-87
Metoda dramy a poczucie podmiotowości uczniów klas pierwszych III i XI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach Marek Świeca s. 89-99
Uwarunkowania ukrytego programu szkoły Aneta Pańtak s. 101-114
Nauczyciele wobec przezmian zachodzących w oświacie Janina Dyamentowska s. 115-120
Rozumienie i stosowanie norm społeczno-moralnych jako wyznacznik poczucia pozycji ucznia w klasie Iwona Pieras s. 121-135
Szkoła w XXI wieku- koncepcja P. Dalina i V. D. Rusta Małgorzata Bogaj s. 139-145
Konteksty rozważań nad twórczością w pedagogice Teresa Giza s. 147-164
Relacja rodzina-szkoła (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość) Wiesława Zasada s. 165-177
Twórczość czy konformizm? Szczepan Kutrowski s. 181-189
"Education in Poland in the proces of social changes", Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, Mirosław J. Szymański, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Majewski Andrzej Bogaj (aut. dzieła rec.) Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Mirosław J. Szymański (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Historia wychowania w XX wieku: dorobek i perspektywy", red. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski, Kielce 1998 : [recenzja] Sławomir Konrad Mazur T. Gumuła (aut. dzieła rec.) J. Krasuski (aut. dzieła rec.) S. Majewski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Trzecia kultura", red. John Brockman, Warszawa 1996 : [recenzja] Ewa Jurek John Brockman (aut. dzieła rec.) s. 201-206