Znaleziono 9 artykułów

Danuta Krześniak-Firlej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawartość treściowa czasopisma "Ogniwo"(1922) Danuta Krześniak-Firlej s. 31-40
Komisja Edukacji Narodowej (1773–1794) – w 240. rocznicę utworzenia KEN Waldemar Firej Danuta Krześniak-Firlej s. 39-65
Księża prefekci diecezji kieleckiej 1918-1939 Danuta Krześniak-Firlej s. 111-117
Problematyka oświatowa w piśmiennictwie księży prefektów diecezji kieleckiej (1918-1939): zarys problematyki badawczej Danuta Krześniak-Firlej s. 195-203
Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium sandomierskiego (Ks. Jakub Gierasiński, Ks. Piotr Paweł Gołębiowski) Danuta Krześniak-Firlej s. 215-244
Nauczanie religii rzymskokatolickiej w prawodawstwie państwowym i kościelnym Drugiej Rzeczpospolitej Danuta Krześniak-Firlej s. 243-269
"Teksty źródłowe do dziejów wychowania: t.1-8", Stefan Możdżeń, Kielce 1993-1994 : [recenzja] Waldemar Firej Danuta Krześniak-Firlej Stefan Możdżeń (aut. dzieła rec.) s. 249-253
Noty biograficzne i omówienia Waldemar Firej Danuta Krześniak-Firlej s. 255-275
Nauczanie religii rzymskokatolickiej w szkołach zawodowych diecezji kieleckiej w latach 1918-1939 Danuta Krześniak-Firlej s. 271-283