Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
1995, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Halina Mielicka s. 5-8
Prawo do nauki w warunkach transformacji ustrojowej Edward Erazmus s. 11-21
Stowarzyszenia kultury w Polsce w XX wieku Tadeusz Aleksander s. 23-41
Kultura ludowa i narodowa: rozważania wstępne Halina Mielicka s. 43-66
Szkoła podstawowa w Holandii: doświadczenia ze współpracy Hogeschool van Amsterdam z WSP i WOM w Kielcach Tadeusz Dyrda s. 67-77
Wpływ tajnego nauczania na sieć szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Polsce w latach 1944-1948 Józef Krasuski Stanisław Majewski s. 81-103
Podróże o charakterze turystycznym w starożytnej Grecji i Rzymie Waldemar Firlej s. 105-114
Polska starość w dobie przemian Elżbieta Trafiałek s. 117-122
Rozumienie starości i jej akceptacja: stan badań Agata Chabior s. 123-133
Starość a edukacja permanentna Elżbieta Trafiałek s. 135-144
Funkcje edukacyjne placówek upowszechniania kultury Agata Chabior s. 147-154
Interakcje uczącego się ze środkami dydaktycznymi Ryszard Błaszkiewicz s. 155-160
Nauczyciele wobec wychowania religijnego w rodzinie i szkole (w świetle badań socjologicznych) Maria Sroczyńska s. 161-173
Edukacja kulturowa dzieci w rodzinach wielodzietnych Lucyna Telka s. 175-184
Wzory spożycia napojów alkoholowych przez młodzież szkół podstawowych klas starszych (VI – VIII) w środowisku wielkomiejskim na podstawie badań empirycznych Anna Zawada s. 185-196
Praca kuratora sądowego jako forma opieki nad nieletnim Marta Bąkowska s. 197-206
Uczenie się biznesu w działaniu (komunikat z badań) Tadeusz Dyrda s. 209-213
Sprawności i stopnie szkolne jako przemiana systemu oceniania Cezary Schiff s. 215-218
"Przemiany oświaty", Tadeusz Lewowicki, Warszawa 1994 : [recenzja] Ewa Kula Tadeusz Lewowicki (aut. dzieła rec.) s. 219-220