Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
1991, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Mieczysław Szczodrak Władysław Szlufik s. 5-6
Problemy kadrowe w szkołach podstawowych w województwie kieleckim w latach 1973-1986 Waldemar Dutkiewicz s. 7-32
Przedmiot pedagogika na kierunkach nauczycielskich: koncepcje realizacyjne w ujęciu organizacyjnym Włodzimierz Goriszowski s. 33-42
Z badań nad funkcjonowaniem zawodowym nauczycieli przedszkoli z wyższym wykształceniem Wanda Krawczyk s. 43-63
Wyniki badań nad zawodowym funkcjonowaniem nauczycieli klas początkowych Stanisława Czerpak s. 65-77
Rola dyrektora przedszkola w adaptacji społecznej i zawodowej nauczycielek wychowania przedszkolnego Urszula Ordon s. 79-82
Współczesne szkoły i rodziny w miastach województwa kieleckiego Mieczysław Szczodrak s. 83-112
Niektóre elementy warunkujące proces uspołecznienia dziecka jedynego w rodzinie Mirosław Czyżewski s. 113-128
Stresy uczniów w środowisku szkolnym Mieczysław Lejman s. 129-148
Przygoda i dydaktyka w twórczości Alfreda Szklarskiego dla dzieci starszych Marek Kątny s. 149-160
Znaczenie radia w pracy szkoły Władysław Szlufik s. 161-185
Problem selekcji w polskiej literaturze pedagogicznej Bożena M. Zych s. 187-203
Ocenianie zachowania uczniów Eugeniusz Chmielewski s. 205-228
Organizacja, struktura i wykorzystanie SIK (systemu informacji kierowniczej) Włodzimierz Goriszowski s. 229-237
Budowa systemu oświaty w Polsce Ludowej Bolesław Potyrała s. 239-258