Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
2006, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Krystyna Duraj-Nowakowa s. 9-16
Myślenie dyskursywne a intuicyjne w integrowaniu procesów edukacji Krystyna Duraj-Nowakowa s. 19-35
Struktura i funkcje nauczania dyskursywnego w europejskim społeczeństwie kognitywnym Wiesław Banasiewicz s. 37-49
Uwarunkowania efektywnej dyskusji w szkole wyższe Zofia Okraj s. 51-64
Źródła, tendencje i teorie Krystyna Duraj-Nowakowa s. 65-77
Przygotowanie akademickie nauczycieli do nowych funkcji w edukacji zintegrowanej Małgorzata Kaliszewska s. 79-94
Kompetencje nauczycieli z perspektywy pedagogiki zdolności i twórczości Teresa Giza s. 97-117
Kształtowanie postaw przyszłych nauczycieli wobec przemocy w szkole Jan Śledzianowski s. 119-138
Konfrontacja kompetencji zawodowych nauczycieli z potrzebami szkoły Małgorzata Wasilewska s. 139-149
Kultura popularna nowym obszarem działania pedagogicznego: implikacje dla akademickiego kształcenia nauczycieli Justyna Dobrołowicz s. 151-163
Modernizowanie pedeutologii akademickiej: refleksje nauczyciela praktyka Władysław Sochacki s. 165-169
Perspektywy i bariery rozwoju społeczno-zawodowego studentów w sytuacji bezrobocia Justyna Sikora s. 171-180
Rola nauczyciela akademickiego w kształtowaniu aspiracji edukacyjnozawodowych studentów pedagogiki Beata Chuma s. 181-192
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego: dzieje i współczesność Krystyna Duraj-Nowakowa s. 195-198
Nurty studiów i badań naukowych kadry zakładu Beata Chuma s. 199-205
Dydaktyka w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Justyna Sikora s. 207-210
Podsumowanie Krystyna Duraj-Nowakowa s. 211-215