Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
1993, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-6
Uczelnie wyższe a oświata dorosłych Józef Półturzycki s. 7-28
Charakterystyka cech twórczej osobowości Irena Pufal-Struzik s. 29-42
Od bajki do westernu - przykłady analiz strukturalnych tekstów narracyjnych Andrzej Artur Kościołek s. 43-68
Funkcjonalny model analizy problemów poznawczych – złożoności poznawczej Bożena Bartczak Paweł Grzeak s. 69-85
Inwentarz postaw twórczych – próba analizy właściwości i przydatności Henryka Długosz s. 87-97
Potrzeba poszukiwania wrażeń według koncepcji Marvina Zuckermana a preferencja sytuacji o różnym ładunku emocjonalnym Jolanta Szczurkowska s. 99-118
Popularność twórczości "kaskaderów literatury" wśród młodzieży szkół średnich i studentów Marek Świeca s. 119-133
Praktyki magii religijnej występujące w obyczajowości wsi polskiej Halina Mielicka s. 135-153
Zadania samokształceniowe studentów WSP w Kielcach (sprawozdanie z badań) Sylwester Ścisłowicz s. 155-164
Osiedlowy dom kultury w procesie integracji społeczności osiedlowej Elżbieta Atafiałek s. 165-171
Struktura metod pracy artystyczno-wychowawczej w amatorskim ruchu artystycznym na terenie placówek kulturalno-oświatowych (komunikat z badań) Tadeusz Dyrda s. 173-188
Tadeusz Wróbel – pierwszy dziekan Wydziału Pedagogicznego w Kielcach Józef Półturzycki s. 189-199
Postawa wychowawcy wobec dziecka w poglądach Józefa Czesława Babickiego Bożena Matyjas s. 201-209