Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
1993, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Waldemar Dutkiewicz s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dystrybucja podskórnej tkanki tłuszczowej u dziewcząt w wieku 7-10 lat Elżbieta Cieśla s. 9-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szybkość ruchu 11-letnich dziewcząt i chłopców Elżbieta Cieśla Andrzej Jopkiewicz Małgorzata Markowska Dariusz Piwowarczyk s. 21-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zdolności wysiłkowe dzieci z przewlekłymi schorzeniami narządowymi Andrzej Jopiewicz Jan Schejbal s. 29-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój fizyczny uczniów kończących szkołę podstawową a wybór kierunku kształcenia Waldemar Dutkiewicz s. 39-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cechy somatyczne i wydolność fizyczna kandydatów do szkół zawodowych Andrzej Jopkiewicz Jan Schejbal s. 51-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cechy somatyczne i sprawność fizyczna studentek Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach Robert Dutkiewicz s. 61-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany w budowie ciała i wydolności fizycznej w procesie starzenia się mężczyzn Andrzej Jopkiewicz s. 69-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efekty realizacji wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej Bożena Zawadzka s. 81-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i przyczyny ich powstawania Grażyna Nowak-Starz s. 89-103
  Zacytuj
 • Udostępnij
Program biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania a przygotowanie studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego do realizacji wychowania zdrowotnego w szkole Grażyna Nowak-Starz s. 105-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potrzeby, możliwości i zainteresowania uczniów a planowanie i realizacja programu kultury fizycznej w klasach I-III Krystyna Nowakowska s. 113-117
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ewolucja przepisów sędziowania w gimnastyce sportowej kobiet Małgorzata Markowska s. 119-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Formy aktywności ruchowej studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach Sławomir Koziej s. 125-128
  Zacytuj
 • Udostępnij