Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
2012, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Matyjas s. 9-10
Introduction Bożena Matyjas s. 11
Kompetencje nauczycieli a wielokulturowość w świetle badań własnych Barbara Dobrowolska s. 15-33
Kompetencje medialne nauczyciela muzyki a wymagania współczesności Ewa Parkita s. 35-48
Child’s welfare as a pedagogical challenge for family and society – based on John Paul II teaching Tadeusz Sakowicz Bożena Zawadzka s. 49-58
Dzieciństwo gorszych szans jako wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego Jolanta Biała s. 59-72
Rodzice i dzieci w trakcie i po rozwodzie: źródła wsparcia i pomocy Maja Piotrowska s. 73-87
Rodzice w procesie wspierania twórczej aktywności dziecka Agnieszka Szewczyk s. 89-97
"Życie na pół trudne" : językowy obraz dorosłości i dorosłych w wypowiedziach dzieci przedszkolnych Anna Wileczek s. 99-109
Świat na językach dzieci – ewolucja konceptualizacji w okresie nauczania zintegrowanego Dorota Bełtkiewicz s. 111-126
Stages of professional teacher career in Poland – in the light of formal requirements as well as in practice Wanda Dróżka s. 129-143
Rola autorytetu w życiu gimnazjalisty Małgorzata Wolska-Długosz s. 145-162
Polish research in review at about multi-child family Paulina Forma s. 163-174
"Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawczo-edukacyjne: diagnoza i możliwości wsparcia (na przykładzie województwa świętokrzyskiego)", Paulina Forma, Kraków 2011 : [recenzja] Małgorzata Wolska-Długosz Paulina Forma (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Aspiracje edukacyjne i zawodowe licealistów pochodzących z rodzin dotkniętych bezrobociem", Małgorzata Wolska-Długosz, Kielce 2012 : [recenzja] Paulina Forma Małgorzata Wolska-Długosz s. 183-184
"Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy: nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku", Kazimierz Denek, Poznań 2011 : [recenzja] Ewa Szadzińska Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych", Zuzanna Zbróg, Kraków 2011 : [recenzja] Justyna Miko-Giedyk Zuzanna Zbróg (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Psychologia twórczości plastycznej", Stanisław Leon Popek, Kraków 2010 : [recenzja] Anna Stawecka Stanisław Leon Popek (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży", Stanisław Kozak, Warszawa 2011 : [recenzja] Katarzyna Pyszczek-Michalak Stanisław Kozak (aut. dzieła rec.) s. 199-203