Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
1991, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne s. 5
Wybrane problemy psychologii wyobraźni Witold Dobrołowicz s. 7-23
Poczucie umiejscowienia kontroli u studentów kierunków ścisłych i humanistycznych a wybrane cechy twórczego myślenia Henryka Długosz s. 25-34
Postawa twórcza i możliwości samorealizacji Artur Popek s. 35-48
Samoocena aktywności innowacyjnej nauczycieli a preferencje wartości moralnych Irena Pufal-Struzik s. 49-62
Niektóre właściwości psychiczne jednostek kreatywnych w świetle wypowiedzi osób amatorsko zajmujących się twórczością literacką Andrzej Skorupski s. 63-73
Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój potrzeby osiągnięć u dzieci w młodszym wieku szkolnym Halina Jankowska s. 75-81
Osobowościowe uwarunkowania gotowości do angażowania się w zadania stawiane przez otoczenie Barbara Braun s. 83-98
Wpływ percepcji dzieł sztuki na wyobraźnię twórczą młodzieży w dziedzinie plastyki Krystyna Wasiluk s. 99-108
Julianna Rutkowska (21 lipca 1957 – 19 sierpnia 1986) Henryka Długosz s. 109
"Podstawy psychologii konkretnej", Stanisław Gerstmann, Warszawa 1987 : [recenzja] Witold Dobrołowicz Stanisław Gerstmann (aut. dzieła rec.) s. 110-111
"Problemy uwagi w pracy pedagogicznej", Witold Dobrołowicz, Warszawa 1985 : [recenzja] Włodzimierz Goriszowski Witold Dobrołowicz (aut. dzieła rec.) s. 112
"Rozwój czynności poznawczych u dzieci", Halina Jankowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Ryszard Radwiłowicz Halina Jankowska (aut. dzieła rec.) s. 113-114
"Elementy psychologii twórczości technicznej", Witold Dobrołowicz, Kielce 1984 : [recenzja] Stanisław Popek Witold Dobrołowicz (aut. dzieła rec.) s. 114-115
"Psychologia uwagi", Witold Dobrołowicz, Lublin 1985 : [recenzja] Maria Buglewicz Witold Dobrołowicz (aut. dzieła rec.) s. 115-116