Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
2011, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Zdzisław Ratajek Zuzanna Zbróg s. 9-11
Introduction Zdzisław Ratajek Zuzanna Zbróg s. 13-15
Pedagogika wczesnoszkolna wobec realnych problemów edukacyjnych w czasach przełomów Zdzisław Ratajek s. 19-33
O sposobach kształcenia sprawności językowych w edukacji wczesnoszkolnej Krystyna Gąsiorek s. 35-49
Czy dzieci mogą sprostać wyzwaniom współczesnej szkoły? Jagoda Cieszyńska s. 51-60
Strategie terapeutyczne w dysleksji paradygmatycznej i syntagmatycznej Marta Korendo s. 61-70
TRIZ – pedagogika w procesie aktywizacji poznawczej uczniów klas początkowych Irena Stańczak s. 71-89
Środowisko wiejskie specyficznym miejscem kształtowania kultury języka Anna Szkolak s. 91-99
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej dzieci w ćwiczeniach z luką informacyjną Agnieszka Szplit s. 101-112
Mowa dzieci w wieku przedszkolnym i sposoby jej wspomagania Elżbieta Zyzik s. 113-135
Stymulowanie rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci posługujących się ograniczonym kodem językowym Zuzanna Zbróg Piotr Zbróg s. 137-156
Poznawcze i społeczne uwarunkowania osiągnięć w czytaniu sześciolatków Grażyna Krasowicz-Kupis s. 159-172
Zagadnienie periodyzacji rozwoju mowy dziecka Józef Porayski-Pomsta s. 173-198
Historyjka obrazkowa jako środek aktywizujący rozwój leksykalny i rozumienie treści u dzieci siedmioletnich Anna Jakubowicz-Bryx s. 199-208
Uwarunkowania poprawności pisma uczniów klas początkowych Małgorzata Kwaśniewska s. 209-231
Aktywność pisarska dzieci w szkole – o rozwoju umiejętności językowych we wczesnej edukacji Małgorzata Żytko s. 233-258
Język pisany jako obszar inwersji w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej Zuzanna Zbróg s. 259-276
Niska sprawność grafomotoryczna problemem całego życia Aneta Ratajek s. 277-285
Nauka pisania: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999–2009 Małgorzata Kwaśniewska s. 287-305
"Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę: ćwiczenia terapeutyczne", Agnieszka Wypych, Gdańsk 2008 : [recenzja] Ewa Boksa Agnieszka Wypych (aut. dzieła rec.) s. 309-312
"Oczekiwania sześciolatków i ich rodziców w stosunku do szkoły a realia realizacji obowiązku szkolnego", Elżbieta Jaszczyszyna, Białystok 2010 : [recenzja] Aldona Kopik Elżbieta Jaszczyszyn (aut. dzieła rec.) s. 313-316
Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Natalia Czaja s. 317-324