Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
1996, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jan Śledzianowski s. 5
System prewencyjny św. Jana Bosko Bożena Matyjas s. 9-27
Założenia systemu wychowawczego ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) Renata Stojecka-Zuber s. 29-45
Rodzinne domy dziecka - zarys historyczny Lucyna Telka s. 47-55
Rodzina zastępcza - przeobrażenia i stan badań Mirosława Jamrożek s. 57-72
Z historii "naszych" domów dziecka w latach 1944-1984 Jolanta Biała s. 73-81
Różnice w treści i sile lęków przeżywanych przez młodzież wychowywaną w domu dziecka i rodzinie naturalnej Justyna Dobrołowicz s. 83-92
Wprowadzenie do dziejów opieki i nauczania dzieci głuchoniemych i niewidomych w Galicji w latach 1830-1914 Marzena Pękowska s. 93-103
Resocjalizacja bezdomnych przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Jan Śledzianowski s. 105-122
Dyrektorzy szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833-1862 : szkic historyczno-społeczny Adam Massalski s. 125-151
Problematyka wychowania i nauczania elementarnego w twórczości nauczycieli rządowych szkół średnich Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym Ewa Kula s. 153-166
Działalność oświatowo-wychowawcza Cecylii Plater-Zyberkówny (1853-1920) Teresa Gumuła s. 167-173
Koncepcja szkoły średniej Jerzego Ostrowskiego Józef Krasuski s. 175-188
Przemiany oświaty i wychowania w Polsce w latach 1989-1995 Stanisław Majewski s. 189-214
Kieleckie szkoły podstawowe wobec problemu integracji szkolnej uczniów niepełnosprawnych Agnieszka Gubała Mirosław Rutowski s. 215-226
Tadeusz Wróbel (1910-1987) - nauczyciel, kolega, przyjaciel Józef Mrożkiewicz s. 229-234
Feliks Moskal (1931-1990) Elżbieta Różańska s. 235-241
"Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej : księga strat osobowych", Marian Walczak, Warszawa 1995 : [recenzja] Stanisław Majewski Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Teksty źródłowe do dziejów wychowania: t.1-8", Stefan Możdżeń, Kielce 1993-1994 : [recenzja] Waldemar Firej Danuta Krześniak-Firlej Stefan Możdżeń (aut. dzieła rec.) s. 249-253
Noty biograficzne i omówienia Waldemar Firej Danuta Krześniak-Firlej s. 255-275