Znaleziono 28 artykułów

Stanisław Majewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Waldemar Firej Stanisław Majewski Mieczysław Rusiecki s. 11-13
Józef Krasuski – działalność naukowa i nauczycielska Stanisław Majewski s. 15-19
Bibliografia prac doktora Józefa Krasuskiego za lata 1964-2002 Stanisław Majewski s. 29-37
Przemiany organizacyjne średniego szkolnictwa ogólnokształcącego w Polsce XX wieku Stanisław Majewski s. 51-75
Wietrzychowice, pow. Koło. Stanowisko 1 Maria Baranowska Irena Jadczyk Konrad Jażdżewski Stanisław Majewski s. 58-59
Wychowanie przedszkolne w województwie kieleckim w latach 1950/51-1960 Stanisław Majewski s. 61-78
Trendy w rozwoju gospodarczym i na rynku walutowym Litwy : (streszczenie) Stanisław Majewski s. 62-64
Wpływ tajnego nauczania na sieć szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Polsce w latach 1944-1948 Józef Krasuski Stanisław Majewski s. 81-103
Reformy szkolnictwa w Polsce od XVIII do XX wieku i ich wpływ na kształt współczesnego systemu szkolnego Stanisław Majewski s. 97-118
Prywatne szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Drugiej Rzeczypospolitej : organizacja i zasięg społecznego oddziaływania Teresa Gumuła Stanisław Majewski s. 111-150
Tendencje zmian w systemie zarządzania oświatą w Polsce doby transformacji ustrojowej (1989-2004) Stanisław Majewski s. 125-139
Szkolnictwo prywatne w polskim systemie edukacyjnym XX wieku : bariery, perspektywy i znaczenie w indywidualnym rozwoju człowieka Teresa Gumuła Stanisław Majewski s. 145-163
"Przemiany szkolnictwa ogólnokształcącego w województwie kieleckim 1961-1975", Stanisław Majewski, Kielce 2000 : [recenzja] Jerzy Piwek Stanisław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 151-152
Kształtowanie się systemu zarządzania oświatą w Polsce od XVIII do XX wieku (zarys historyczny) Stanisław Majewski s. 169-205
"Oświata, szkolnictwo i wychowanie w latach II Rzeczpospolitej", pod red. K. Poznańskiego, Lublin 1991 : [recenzja] Stanisław Majewski K. Poznański (aut. dzieła rec.) s. 175-180
"Oświata polska 1944-1956. Wybór źródeł. Część 1: "Lata 1944-1948", oprac. S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Majewski Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 183-187
Przemiany oświaty i wychowania w Polsce w latach 1989-1995 Stanisław Majewski s. 189-214
"Education in Poland in the proces of social changes", Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, Mirosław J. Szymański, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Majewski Andrzej Bogaj (aut. dzieła rec.) Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Mirosław J. Szymański (aut. dzieła rec.) s. 193-196
Organizacja szkolnictwa ogólnokształcącego w województwie kieleckim - lata 1944-1948 Stanisław Majewski s. 199-226
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie oświaty i jej rola w procesie jednoczenia Europy – tradycje i współczesność Stanisław Majewski s. 215-224
"Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej : księga strat osobowych", Marian Walczak, Warszawa 1995 : [recenzja] Stanisław Majewski Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 245-248
Życie i działalność pedagogiczno-społeczna Antoniego Wacińskiego (1904-1996) Barbara Bryła Stanisław Majewski s. 249-256
"Realia i perspektywy reform oświatowych", pod. red. A. Bogaja, Warszawa 1997 : [recenzja] Stanisław Majewski A. Bogaj (aut. dzieła rec.) s. 267-273
"Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918-1939: studium historiograficzne", Władysława Szulakiewicz, Toruń 2000 : [recenzja] Stanisław Majewski Władysław Szulakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945-1956", Elwira J. Kryńska, Stanisław W. Mauersberg, Białystok 2003 : [recenzja] Stanisław Majewski Elwira J. Kryńska (aut. dzieła rec.) Stanisław W. Mauersberg (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956", Romuald Grzybowski,, Gdańsk 2000 : [recenzja] Stanisław Majewski Romuald Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach: historia i współczesność", pod red. S. Majewskiego, Kielce 2003 : [recenzja] Sławomir Konrad Mazur Stanisław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 289-290
"Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej", Kielce 1998 : [recenzja] Stanisław Majewski Stefan Wołoszyn (aut. dzieła rec.) s. 351-357