Znaleziono 10 artykułów

Teresa Gumuła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prywatne szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Drugiej Rzeczypospolitej : organizacja i zasięg społecznego oddziaływania Teresa Gumuła Stanisław Majewski s. 111-150
Szkolnictwo prywatne w polskim systemie edukacyjnym XX wieku : bariery, perspektywy i znaczenie w indywidualnym rozwoju człowieka Teresa Gumuła Stanisław Majewski s. 145-163
Profilaktyka krzywdzenia dziecka niepełnosprawnego : niedostrzegany obszar profilaktyki w rodzinie i szkole Teresa Gumuła s. 161-173
Działalność oświatowo-wychowawcza Cecylii Plater-Zyberkówny (1853-1920) Teresa Gumuła s. 167-173
Zadania wychowawcze szkoły na łamach czasopisma "Oświata i Wychowanie" (1929-1939) Teresa Gumuła s. 183-194
"Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej", Kielce 1998 : [recenzja] Teresa Gumuła S. Wołoszyn (aut. dzieła rec.) s. 261-265
Początki pomocy bezdomnym w Galicji w działalności Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta (1845 - 1916) Teresa Gumuła s. 301-307
"Spór o duszę polskiego nauczyciela: społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli", Andrzej Meissner, Rzeszów 1999 : [recenzja] Teresa Gumuła Andrzej Meissner (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i w Europie w XX wieku", pod red. Tadeusza Jałmużny i Wiesławy Leżańskiej, Łódź 2002 : [recenzja] Teresa Gumuła Tadeusz Jałmużna (aut. dzieła rec.) Wiesława Leżańska (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych", pod red. Edwarda Alfreda Mierzwy, Piotrków Trybunalski 2002 : [recenzja] Teresa Gumuła Edward Alfred Mierzwa (aut. dzieła rec.) s. 365-366