Znaleziono 13 artykułów

Mieczysław Rusiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Waldemar Firej Stanisław Majewski Mieczysław Rusiecki s. 11-13
Ideał wychowawczy w katechezie Kościoła katolickiego (rys historyczny) Mieczysław Rusiecki s. 33-62
Eucharystia w katechezie Fr. Derkenne Mieczysław Rusiecki s. 131-155
Eucharystia – sakrament spełnienia Mieczysław Rusiecki s. 153-169
Pedagogika w służbie wiary Mieczysław Rusiecki s. 161-191
Metodyczne aspekty katechezy Kościoła katolickiego w Polsce w XIX wieku Mieczysław Rusiecki s. 209-242
Nadzieja i wyzwania wychowania młodych do wiary «Ecclesia in Europa» nr 61.62 Mieczysław Rusiecki s. 245-269
Uwarunkowania i cele nauczania w tajnych kompletach młodzieży szkół średnich oraz kursów uniwersyteckich prowadzonych pod patronatem biskupa kieleckiego dra Czesława Kaczmarka w latach 1939-1945 Mieczysław Rusiecki s. 247-287
"Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II", Alina Rynio, Lublin 2004 : [recenzja] Mieczysław Rusiecki Alina Rynio (aut. dzieła rec.) s. 265-267
Etos zawodu nauczyciela Mieczysław Rusiecki s. 277-299
Poznanie siebie warunkiem realizowania dojrzałości osobowej Mieczysław Rusiecki s. 311-334
Troska o katechetów w posłudze biskupa Jana Jaroszewicza Mieczysław Rusiecki s. 339-345
Samoświadomość dorosłego warunkiem rozwoju osobowości Mieczysław Rusiecki s. 499-526