Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Słupskie Studia Historyczne
2011, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O οχυροσ και δυσδιεξοδοσ φραγμοσ : glosa do antybułgarskiej kampanii zbrojnej Nikefora I z 811 roku Kirił Marinow s. 9-18
Kontrowersje wokół bizantyńskiej polityki Symeona I Wielkiego w latach 893-913 Mirosław J. Leszka s. 19-30
Europejskie tło polityczne poselstwa bułgarskiego do Ottona I w 973 roku Jarosław Sochacki s. 31-41
"Żywot Św. Hilariona z Mogleny" Eutymiusza Tyrnowskiego jako źródło do dziejów dwunastowiecznego bogomilizmu : wiarygodność tekstu Jan Wolski s. 43-57
Outlook on the golden age in The History Of Sicily Jerzy Hauziński s. 59-69
Komput wojska koronnego w 1635 roku Kamil Domagała s. 71-92
The role of prince Adam Jerzy Czartoryski in developing the contacts between the Vilna Scientific District and England (1803-1824) Jacek Goclon s. 93-116
Z dziejów dokształcania i szkolenia zawodowego w rejencji koszalińskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku : szkice problemowe Józef Lindmajer s. 117-142
Gospodarka Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku Jarosław Rubacha s. 143-158
Udział Bułgarów w wojnie bałkańskiej widziany oczami żołnierza polskiego na przykładzie Józefa Lipkowskiego Andrzej Malinowski s. 159-166
Interdyscyplinarność w bułgarystycznej twórczości Henryka Batowskiego Sebastian Grudzień s. 167-177
Historia Albańczyków w pracach bułgarskich historyków Bojana Giuzełewa i Marijany Stamowej Wojciech Szczepański s. 179-189
The Gagauz People in Bessarabia Jerzy Hatłas s. 191-199
Szmugiel żywności do Warszawy w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944 Aneta Jasionek s. 201-220
Kontakty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej z Armią Czerwoną w świetle dokumentów Jerzy Romanowicz s. 221-237
Postkomunizm w Bułgarii Adam Burakowski s. 239-244
Wybrane aspekty zachowań językowych Bułgarów zamieszkałych w Polsce Petar Sotirov s. 245-259
Kontrwywiad Polski Ludowej a problem niemiecki w świetle danych z województwa koszalińskiego z lat pięćdziesiątych XX wieku Arkadiusz Słabig s. 261-295
"W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana. Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze", Krzysztof Benyskiewicz, Wrocław 2010 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Krzysztof Benyskiewicz (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Ambasada RP w Moskwie 1921- 1939", Marcin Kruszyński, Warszawa 2010 : [recenzja] Dagmara Grajczak Marcin Kruszyński (aut. dzieła rec.) s. 302-305
"Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty 1931 -1938", oprac. Henryk Chałupczak i Edward Kołodziej, Lublin 2009 : [recenzja] Wojciech Skóra Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) Edward Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 306-311
"Bohaterowie najdłuższych dni. Desanty morskie II wojny światowej", Maciej Franz, Warszawa 2011 : [recenzja] Wojciech Mazurek Maciej Franz (aut. dzieła rec.) s. 311-320
"Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty- grudzień 1945)", redakcja naukowa Beata Binaszewska, Piotr Rybarczyk, Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk 2010 : [recenzja] Anna Koss Beata Binaszewska (aut. dzieła rec.) Piotr Rybarczyk (aut. dzieła rec.) s. 320-325
In memoriam Zenon Kopański 1937-2011 Jerzy Hauziński s. 326-327