Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Słupskie Studia Historyczne
2013, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Links of the court of Henry II Plantagent with scientyfic trends of the second half of the 12th century Idalia Smoczyk-Jackowiak s. 9-22
Arsenał tykociński w XVI wieku Michał Sierba s. 23-32
Natzmerowie - z badań nad zróżnicowaniem politycznym, ekonomicznym i kulturowym przygranicznej szlachty pomorskiej pierwszej połowy XVI wieku Zygmunt Szultka s. 33-46
O pochodzeniu i początkach kariery domu książąt Czartoryskich Andzrej Michalski s. 47-71
Formen der beruflichen Tätigkeit der Danzinger Schiffer im 18. Jahrhundert Ewa Łączyńska s. 73-85
Życie i działalność jezuity Jana Poszakowskiego w świetle jego korespondencji i rękopisów Justyna Żukowska s. 87-99
Rola i znaczenie kwestii wschodniej w rosyjskiej polityce zagranicznej w latach 1799-1806 Andrzej Malinowski s. 101-114
Kampania bułgarska przeciw Turcji w czasie I wojny bałkańskiej (październik 1912 – maj 1913) w publikacjach krakowskiego dziennika "Czas" Jarosław Rubacha s. 115-132
Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919 r.) : część 1 Jacek Goclon s. 133-171
Obraz Żyda jako synonim agenta bolszewickiego w dokumentach instytucji bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej : przypadek chojnicki Marcin Wałdoch s. 173-177
Geneza i rozwój czasopiśmiennictwa morskiego w okresie międzywojennym – próba usystematyzowania Barbara Jarmołowicz s. 179-196
Dywersja i sabotaż kolejowy na Słowacji w latach 1943-1944 Stefan Csoban-Woytycha s. 197-219
Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Trójmieście na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. : (zarys zagadnienia) Daniel Czerwiński s. 221-238
Ukraińcy na Pomorzu Środkowym w latach 1975-1989 – liczebność, rozmieszczenie, działalność społeczno-kulturalna i wyznaniowa, zagadnienie emigracji, inwigilacja Arkadiusz Słabig s. 239-266
Odpowiedź na recenzję Agnieszki Teterycz-Puzio: Krzysztof Benyskiewicz, "W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana. Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 151, „Słupskie Studia Historyczne” 2011, nr 17, s. 299-302 Krzysztof Benyskiewicz s. 269-271
"Grzymisława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska", Wojciech Zabłocki, Kraków 2012 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Wojciech Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 272-277
"Danzig und die Kaufmannschaft groβbritannischer Nation. Rahmenbedingungen, Formen und Medien eines englischen Kulturtransfers im Ostseeraum des 18. Jahrhunderts", Almut Hillebrand, Frankfurt am Main 2009 : [recenzja] Ewa Łączyńska Almut Hillebrand (aut. dzieła rec.) s. 277-286
"Bułgaria na przełomie XIX i XX wieku. Bułgarskie metamorfozy w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905-1914)", Jarosław Rubacha, Olsztyn 2012 : [recenzja] Andrzej Malinowski Jarosław Rubacha (aut. dzieła rec.) s. 287-289
"Głosy straconych:, Hiroaki Kuromiya, Warszawa 2008 : [recenzja] Michalina Czaja Hiroaki Kuromiya (aut. dzieła rec.) s. 289-292
"Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989", Zbigniew Osiński, Lublin 2013 : [recenzja] Wiesław Charczuk Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 293-300
"Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970-1990. Próba bilansu", red. Zbigniew Nawrocki, Warszawa-Emów 2013 : [recenzja] Andrzej Idem Zbigniew Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 301-304