Znaleziono 3 artykuły

Sebastian Grudzień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Interdyscyplinarność w bułgarystycznej twórczości Henryka Batowskiego Sebastian Grudzień s. 167-177
"Profesorowie UJ w aktach UB i SB", Ryszard Terlecki, Kraków 2002 : [recenzja] Sebastian Grudzień Ryszard Terlecki (aut. dzieła rec.) s. 221-225
Jaroslav Valenta a historycy polscy w zbiorach Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie Sebastian Grudzień s. 236-248