Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Słupskie Studia Historyczne
1998, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Adolf Stachula s. 7-8
Działalność bojowa Wojska Polskiego na froncie wschodnim od listopada 1918 r. do 14 sierpnia 1920 roku Jerzy Przybylski s. 11-34
Wywiad frontowy w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 Andrzej Pepłoński s. 35-48
Formacje wojskowe o rodowodzie harcerskim w wojnie 1920 r. Tomasz Katafiasz s. 49-79
Udział lotnictwa polskiego w bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 r. Adolf Stachula s. 81-87
Policja państwowa w procesie kształtowania wschodniej granicy Drugiej Rzeczypospolitej Jarosław Tuliszka s. 89-106
Policja państwowa IV okręgu w czasie najazdu bolszewickiego w 1920 r. Zbigniew Siemak s. 107-122
Artyleria przeciwlotnicza w bitwie warszawskiej 1920 r. Andrzej Rossa s. 125-128
Zachodnia Straż Obywatelska 1920-1921 w wojnie polsko-bolszewickiej Daria Kołodziejska s. 129-134
Uwagi do wojny polsko-rosyjskiej 1920 r. Roman Prokopiuk s. 135-136
Józef Piłsudski - Wódz Naczelny w wojnie 1920 r. Wioletta Sokołowska s. 137-143
Działalność polityczna i wojskowa Władysława Sikorskiego w okresie od października 1918 do stycznia 1919 r. Elżbieta Żukowska s. 145-148
"Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej", pod redakcją Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań 1998 : [recenzja] Zenon Kopański Józef Dobosz (aut. dzieła rec.) Maciej Serwański (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941", Ewa Pałasz-Rutkowska, Warszawa 1998 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Ewa Pałasz-Rutkowska (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Z dziennika hitlerowskiego propagandysty. Zapiski Wernera Kocha z Człuchowa z lat 1936-1941", Andrzej Czarnik, Słupsk 1998 : [recenja] Wojciech Skóra Andrzej Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 157-162
"Droga na zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w ramach akcji "Wisła", Roman Drozd, Warszawa 1997 : [recenzja] Mykoła Zymomria Roman Drozd (aut. dzieła rec.) s. 163-167
"Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej" : idea legionowa w polskiej myśli wojskowej i politycznej doby porozbiorowej (w latach 1797-1918) Marek Motyka s. 167-170
"Droga do niepodległości : Polska i Pomorze w dobie odbudowy państwa polskiego Maciej Hejger s. 170-171