Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Słupskie Studia Historyczne
1993, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunek polskich ugrupowań politycznych do sprawy odzyskania Ziem Zachodnich i Północnych i problemu osadnictwa w latach 1939-1945 Zenon Kopański s. 5-17
Osadnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych w założeniach i praktyce osiedleńczej Stanisław Łach s. 19-39
Problemy osadnictwa rolnego w województwie gdańskim na tle innych regionów Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945-1950 Barbara Okoniewska s. 41-51
Oficjalne i faktyczne cele osadnictwa wojskowego na pograniczu polsko-niemieckim po drugiej wojnie światowej Czesław Osękowski s. 53-66
Osadnictwo repatriowanej ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949 Dorota Sula s. 67-81
O osadnictwie ormiańskim na Wybrzeżu Gdańskim Andrzej Chodubski s. 83-95
Zasady rozmieszczenia ludności ukraińskiej na Ziemiach Odzyskanych w ramach akcji "Wisła" Roman Drozr s. 97-112
Motywy migracji ludności polskiej do Wrocławia w latach 1945-1949 Jędrzej Chumiński s. 113-143
Polska ludność rodzima na Ziemiach Zachodnich i Pólnocnych w kontekście osadnictwa polskiego 1945-1950 Hieronim Rybicki s. 145-151
Ludność niemiecka a problemy osadnictwa polskiego na ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1949 Zenon Romanow s. 153-163