Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Słupskie Studia Historyczne
2006, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrześcijańska i żydowska politeja w późnorzymskim państwie (IV-V wiek) Jan Iluk s. 9-31
Przedstawienia szekspirowskie w XVII i XVIII wieku na ówczesnych i dzisiejszych ziemiach polskich Andrzej Żurowski s. 33-52
Małe miasta pomorskie w 1777 roku Andrzej Groth s. 53-74
Pojęcie państwa i narodu w polskiej myśli historycznej i społeczno-politycznej w latach 1780-1890 : wprowadzenie do problematyki (cz. 1) Magdalena Lindmajer s. 75-86
Działania wojsk brytyjskich przeciwko 1. Korpusowi Obserwacyjnemu Girondy generała Junota w Portugalii, 1-31 sierpnia 1808 roku Tadeusz M. Klupczyński s. 87-106
Upowszechnianie problematyki zachodniej w polskich badaniach naukowych (1918-1939) Marian Mroczko s. 107-118
Wielkopolskie formacje bezpieczeństwa publicznego w latach 1918-1920 Arkadiusz Słabik s. 119-132
Polska i Litwa na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku : wybrane problemy Tadeusz Kmiecik s. 133-149
Poglądy głównych ośrodków politycznych w kraju i na emigracji w czasie II wojny światowej w sprawie dostępu Polski do morza Bogdan Zalewski s. 151-168
Integracja europejska na przestrzeni wieków Donata Rossa-Kilian s. 169-176
Opinie o procesie integracji europejskiej : wyniki badań Piotr Wensierski s. 177-202
Kampania polityczna Cola Di Rienzo (Rienzi) w 1347 roku w świetle relacji Kroniki Anonimo Romano Marzena Głodek s. 205-211
Zastrzeżenia senatu Stanów Zjednoczonych dotyczące traktatu pokojowego z 1919 roku Tadeusz Kmiecik s. 213-216
Problemy elektrotechniczne polskiej floty wojennej w świetle raportu z 1923 roku Jerzy Romanowicz s. 217-226
"Przybysze" : dokumenty do dziejów uchodźców politycznych z Grecji w zbiorach Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu Arkadiusz Słabig s. 227-240
"Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii", Tomasz Pawelec, Katowice 2004 : [recenzja] Zofia Janina Sprys Tomasz Pawelec (tłum.) s. 243-259
"The Polish Cultural & Scientifique Heritage at the Dawn of Third Millennium, collective work", ed. by Committee chaired by Edward Szczepanik, London 2003 : [recenzja] Maria Barbara Topolska Edward Szczepanik (aut. dzieła rec.) s. 260-266
"Monarchia i możni wobec kościoła w Polsce do początku XIII w.", Józef Dobosz, Poznań 2002 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Józef Dobosz (aut. dzieła rec.) s. 266-272
"Działalność propagandowa służb informacyjno-wywiadowczych w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920", Konrad Paduszek, Toruń 2001 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Konrad Paduszek (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Struktura, organizacja i metody działania bydgoskiej ekspozytury polskiego wywiadu w latach 1930-1939", Tomasz Grabarczyk, Toruń 2001 : [recenzja] Artur Jendrzejewski Tomasz Grabarczyk (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Ostatnia wachta - Mokrany, Katyń, Charków...", Redakcja: zespół pod kierownictwem Jerzego Przybylskiego, Gdynia 2000 : [recenzja] Jerzy Romanowicz Jerzy Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 279-285
"Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen Marian Mroczko Witold Stankowski (aut. dzieła rec.) s. 285-288
XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich - Kraków, 15-18 września 2004 r. Andrzej Michalski s. 288-299
Promocja nowego periodyku IPN "Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989" oraz inauguracja III cyklu wykładów otwartych - "Z materiałów IPN", Gdańsk, 19 stycznia 2005 r. Andrzej Michalski s. 299-303
Dyskusja panelowa - "Materiały IPN jako źródło historyczne. Szansa czy pułapka historyków", Słupsk, 25 lutego 2005 r. Andrzej Michalski s. 303-307
"Znak Ojczyzny. Jasnogórski ryngraf w polskiej tradycji rycersko-żołnierskiej", Eustachy Rakoczy, Częstochowa 2005 : [recenzja] Jerzy Przybylski Eustachy Rakoczy (aut. dzieła rec.) s. 308-311
Sprawozdanie z IV Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Napoleońskiego, Dinard (Francja) 9-16 lipca 2005 r. Tadeusz M. Klupczyński s. 312-315