Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Słupskie Studia Historyczne
2003, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzeczywisty i symboliczny obraz średniowiecznego Rzymu w "Mirabilia Urbis Romae" Marzena Głodek s. 9-14
Postawa przedstawicieli elity mazowieckiej i małopolskiej wobec polityki Konrada Mazowieckiego Agnieszka Teterycz-Puzio s. 15-29
Działalność Cosmo de Torresa na urzędzie kardynała protektora Polski przy stolicy apostolskiej w latach 1623-1631 Monika Stachowiak s. 31-52
August Lasczky - malarz statków bałtyckich Monika Jankiewicz-Brzostowska s. 53-70
Ochrona kompleksów leśnych na terenie "księstwa klewańskiego" książąt czartoryskich w latach 1701-1744 Andrzej Michalski s. 71-85
Nowe znaczenia kobiecych ról społecznych w XVIII stuleciu Anna Łysiak-Łątkowska s. 87-101
Pomorska twórczość Karla Schmidta-Rottluffa Andrzej Czarnik s. 103-127
Węzłowe problemy wykorzystania lotnictwa w przyszłej wojnie w polskiej myśli lotniczej lat 1919-1939 Tadeusz Kmiecik s. 129-148
Współdziałanie oddziału II sztabu naczelnego wodza z Secret Intelligence Service w okresie II wojny światowej Andrzej Pepłoński s. 149-165
Szkolenie w wydziale Marynarki Wojennej "Alfa" Komendy Głównej Armii Krajowej Jerzy Romanowicz s. 167-182
Polityka narodowościowa w Polsce w latach 1944-1947 Roman Drozd s. 183-202
Kaszubi-Słowińcy w świetle publicystyki polskiej z lat 1945-1959 Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk s. 203-226
Poszerzenie Unii Europejskiej : proces akcesji Polski Piotr Wensierski s. 227-248
Giovanni Rucellai o piękności i starożytnych budowlach Rzymu Marzena Głodek s. 251-262
Feudalizm indyjsko-muzułmański w średniowieczu : teksty źródłowe Jerzy Hauziński s. 263-274
Słupsk jako "ośrodek antypolskich działań" na Pomorzu Zachodnim w 1921 roku Wojciech Skóra s. 275-282
Problemy organizacji najwyższych władz wojskowych w okresie międzywojennym Tadeusz Kmiecik s. 283-292
Zgrupowanie "Chrobry II" w powstaniu warszawskim Jerzy Romanowicz s. 293-303
Memoriał Polaków z powiatu złotowskiego z 18 września 1945 roku Zenon Romanow s. 305-316
"Zarys historii historiografii polskiej", Andrzej F. Grabski, Poznań 2000 : [recenzja] Beata Cygan Andrzej F. Grabski (aut. dzieła rec.) s. 319-321
"Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej", Mirko D. Grmek, Warszawa 2002 : [recenzja] Piotr Kurlenda Mirko D. Grmek (aut. dzieła rec.) s. 321-325
"Władysław II Wygnaniec", Mariusz Dworsatschek, Wrocław 1998 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Mariusz Dworsatschek (aut. dzieła rec.) s. 325-329
"Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989", Roman Drozd, Warszawa 2001 : [recenzja] Stanisław Łach Roman Drozd (aut. dzieła rec.) s. 330-333