Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Słupskie Studia Historyczne
1999, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizja stosunków prawnych polsko-niemieckich Brunona z Kwerfurtu Jarosław Sochacki s. 9-25
Chorąstwa kujawskie w pierwszej połowie lat trzydziestych XV wieku (1430-1435) Sobiesław Szybkowski s. 27-38
Podbój Chanatu Syberyjskiego przez Rosję w końcu XVI wieku Zenon Kopański s. 39-50
Skutki ochrony leśno-łowieckiej na ziemiach polskich w okresie od XVI wieku do XIX wieku Krzysztof Nyrek s. 51-59
Uwagi o rozwoju gospodarki rolnej i leśnej Śląska i Pomorza w XVIII i XIX wieku Aleksander Nyrek s. 61-69
Ziemie pomorskie w negocjacjach ratyfikacyjnych pierwszego rozbioru Polski Marian Drozdowski s. 71-80
Wybory do Reichstagu w 1867 i 1871 roku na przykładzie okręgu bytowsko-miastecko-sławieńskiego Józef Lindmajer s. 81-100
Trudności związane z uruchomieniem polskiej placówki konsularnej w Szczecinie Wojciech Skóra s. 101-121
PPS na obczyźnie wobec ludności żydowskiej w latach II wojny światowej Dorota Urzyńska s. 123-136
Ludność żydowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1945-1951 Maciej Hejger s. 137-156
Reakcja komunistów na powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisław Łach s. 157-173
Ukraińska mniejszość narodowa wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1980-1989 Roman Drozd s. 175-185
"Rodzime i recypowane instytucje Pomorza z głównym uwzględnieniem ośrodków wczesnomiejskich w X-XI w.", Adam Wirski, Koszalin 1998 : [recenzja] Danuta Pandowska Adam Wirski (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"Encyklopedia wojen", George C. Kohn, Warszawa 1998 : [recenzja] Zenon Kopański George C. Kohn (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Stanisław Kozicki (1876-1958). Biografia polityczna", Marian Mroczko, Gdańsk 1999 : [recenzja] Jerzy Przybylski Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Lodowa ściana. Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918", Ryszard Świętek, Kraków 1998 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Ryszard Świętek (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Stosunki polsko-fińskie w okresie międzywojennym", Raimo Pullat, Warszawa 1998 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Raimo Pullat (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"Ukraińska Powstańcza Armia. Dokumenty i struktury", Roman Drozd, Warszawa 1998 : [recenzja] Stanisław Łach Roman Drozd (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1957", Maciej Hejger, Słupsk 1998 : [recenzja] Roman Drozd Maciej Hejger (aut. dzieła rec.) s. 212-215
Badania nad dziejami Pomorza do końca XV wieku w Instytucie Historii WSP w Słupsku 1986-1996 Barbara Popielsa-Szultka s. 219-226
Inwentaryzacja pozostałości nowożytnej twierdzy kołbrzeskiej XVIII-XX w. Tomasz Katafiasz Andrzej Przytarski s. 226-235
Międzyuczelniana Studencka Sesja Naukowa w 80-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Marek Motyka s. 235-239
Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym" Jarosław Sochacki s. 239-254