Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Słupskie Studia Historyczne
2000, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzymskie obywatelstwo Józefa Flawiusza Zbigniew Ignacy Brzostowski s. 11-18
Od narracji zmitologizowanej do interpretacji semiotycznej : piśmiennictwo o krucjatach w ujęciu źródłowym i historiograficznym Jerzy Hauziński s. 19-38
Urzędnicy sandomierscy w okresie rozbicia dzielnicowego : geneza, znaczenie, koncepcje Agnieszka Teterycz s. 39-63
Geneza formalno-prawna oraz rezultaty społeczno-gospodarcze i ekologiczne walki chłopów o serwituty leśne na ziemiach polskich do połowy XIX wieku Aleksander Nyrek Krzysztof Nyrek s. 65-79
Uwagi o szkolnictwie w Sławnie od wprowadzenia reformacji do końca XVIII wieku Józef Lindmajer s. 81-92
Pieniądz w życiu codziennym mieszkańców Rzeczypospolitej doby saskiej Marek Drozdowski s. 93-103
Pszczelarstwo na terenie Księstwa Klewańskiego Czartoryskich w latach 1701-1744 Andrzej Michalski s. 105-125
Wojskowa myśl naukowo-techniczna i wynalazczość Wielkiej Emigracji (do 1878 roku) Tomasz Katafiasz s. 127-162
Maxa Pechsteina Madonna z Łeby Andrzej Czarnik s. 163-177
Zarys rozwoju organizacyjnego polskiego wywiadu wojskowego w latach 1914-1945 Andrzej Pepłoński s. 179-192
Wojska balonowe i ich wykorzystanie w systemie obrony powietrznej Polski w latach 1918-1939 Adolf Stachula s. 193-200
Organizacja i zakres funkcjonowania biernej obrony powietrznej Polski w latach 1936-1939 Andrzej Rossa s. 201-217
Miejsce wywiadu w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej na przykładzie pomorskiej placówki "Bombaj" (1935-1937) Wojciech Skóra s. 219-234
Współdziałanie polskiego aparatu bezpieczeństwa z NKWD-NKGB w latach 1944-1945 Piotr Kołakowski s. 235-250
Ludność niemiecka w Słupsku i okolicach po zakończeniu wysiedleń poczdamskich Maciej Hejger s. 251-276
Rozprządzenie króla Ludwika IX z 1254 roku Marzena Głodek s. 279-281
Regulamin lokalny, instrukcja służbowa i rozporządzenie policji dotyczące pożarnictwa w mieście Sławnie z 1904 roku Józef Lindmajer s. 283-294
Sprawozdanie polityczne oficera polskiego wywiadu z terenu Pomorza Zachodniego za okres od 15 II do 15 III 1936 roku Wojciech Skóra s. 295-305
Organizacja Wydziału Wywiadowczego Sztabu Frontowego Okręgu Wojskowego Armii Czerwonej Piotr Kołakowski s. 307-312
Ucieczka z Oświęcimia Jerzy Romanowicz s. 313-320
"Otton III", Jerzy Strzelczyk, Wrocław 2000 : [recenzja] Jarosław Sochacki Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"O kształt zjednoczonego królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społecznoustrojowej odrębności Polski", Sławomir Gawlas, Warszawa 1996 : [recenzja] Agnieszka Teterycz Sławomir Gawlas (aut. dzieła rec.) s. 326-330
"Opactwa cycterskie na Pomorzu. Zarys dziejów i kultury", Andrzej Marek Wyrwa, Gdańsk 1999 : [recenzja] Barbara Popielas-Szultka Andrzej Marek Wyrwa (aut. dzieła rec.) s. 330-332
"Kronika bardzo piękna o Janie Zizce, dworzaninie króla Wacława", tłumaczenie i komentarz Anna Pener, Gdańsk 2000 : [recenzja] Sobiesław Szybkowski Anna Pener (aut. dzieła rec.) s. 333-338
"Marynarze w walce o niepodległość Polski 1918-1920", Jerzy Przybylski, Warszawa 1999 : [recenzja] Jerzy Romanowicz Jerzy Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 338-342
"Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920", Zbigniew Karpus, Toruń 1999 : [recenzja] Roman Drozd Zbigniew Karpus (aut. dzieła rec.) s. 342-345
"Niewidzialna wojna. Szpiegostwo i konspiracja w latach 1939-1945", John H. Waller, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Pepłoński John H. Waller (aut. dzieła rec.) s. 345-349
"Wileńszcyzna lat wojny i okupacji 1939-1945", Longin Tomaszewski, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Kołakowski Longin Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 350-353
"Archiwum Politechniki Koszalińskiej", Janusz Bartoszewski, Bogusław Polak, Koszalin 1999 : [recenzja] Jerzy Romanowicz Janusz Bartoszewski (aut. dzieła rec.) Bogusław Polak (aut. dzieła rec.) s. 353-357