Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Słupskie Studia Historyczne
2012, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kobieta w świetle wybranych środkowoeuropejskich źródeł narracyjnych z XI-XIV wieku Agnieszka Teterycz-Puzio s. 9-36
Templariusze w walce z najazdem mongolskim na Polskę w 1241 roku Edmund Burzyński s. 37-60
Spory o granice posiadłości ziemskich benedyktynów z Sieciechowa Robert Stępień s. 61-70
Dyplomatyczne próby odzyskania przez Władysława IV korony szwedzkiej, podejmowane w latach 1632-1635 Kamil Domagała s. 71-84
Pomiędzy idealizmem a pragmatyzmem – postać Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej w kręgu rodzinnej pamięci Jarosław Pietrzak s. 85-100
O rewolucji francuskiej w niektórych polskich zasobach bibliotecznych : przyczynek do problematyki Anna Łysiak-Łątkowska s. 101-118
Elementy polskiej tożsamości narodowej na Pomorzu od połowy XIX w. do powstania Drugiej Rzeczypospolitej Sylwia Bykowska s. 119-138
Pomorze Zachodnie w polskiej myśli politycznej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (do 1918 roku) Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk s. 139-161
Prasa włoska o powstaniu w Macedonii w 1903 roku Andrzej Malimowski s. 163-175
Funkcjonowanie, problemy dydaktyczne oraz finansowe Gimnazjum Polskiego im. Henryka Sienkiewicza w Harbinie Martyna Kostuch s. 177-194
Polsko-czechosłowackie walki o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku Piotr Kołakowski s. 195-209
Rola poselstwa RP w Helsinkach w kreowaniu polsko-fińskich relacji gospodarczych w dwudziestoleciu międzywojennym Janusz Czechowski s. 211-223
Powstanie, organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej w latach 1928-1939 Grzegorz Goryński s. 225-242
Służba Bezpieczeństwa a Michał Kowalski : przyczynek do problemu inwigilacji ukraińskich działaczy społecznych na ziemi lubuskiej Arkadiusz Słabig s. 243-265
Rozpracowanie kryptonim "Podregion" - wewnątrzresortowe omówienie działań Służby Bezpieczeństwa przeciwko podziemnym strukturom NSZZ "Solidarność" w Lęborku (1982-1983) Igor Hałagida s. 267-293
Dyskurs katolicko-żydowski w dobie nowożytnej Sylwia Górzna s. 295-305
Z niemieckich przygotowań do wojny z Polską w 1939 roku Piotr Kołakowski s. 309-315
"Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim", Henryk Kocój, Kraków 2011 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 319-322
Z pasją o Lwowie Małgorzata Nossowska Rosa Bailly (aut. dzieła rec.) s. 323-328
Spostrzeżenia o cysterskich skryptoriach i bibliotekach Barbara Popielas-Szultka A. Nadolny (aut. dzieła rec.) A. Słyszewska (aut. dzieła rec.) A. Wałkówski (aut. dzieła rec.) s. 329-340