Znaleziono 13 artykułów

Agnieszka Teterycz-Puzio

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczyny i cele najazdów litewskich na ziemię sandomierską w XIII w Agnieszka Teterycz-Puzio s. 9-22
Kobieta w świetle wybranych środkowoeuropejskich źródeł narracyjnych z XI-XIV wieku Agnieszka Teterycz-Puzio s. 9-36
Kilka uwag o działalności politycznej księżnych krakowskich w okresie rozbicia dzielnicowego Agnieszka Teterycz-Puzio s. 9-29
Postawa przedstawicieli elity mazowieckiej i małopolskiej wobec polityki Konrada Mazowieckiego Agnieszka Teterycz-Puzio s. 15-29
Polityka Konrada Mazowieckiego wobec możnowładztwa Agnieszka Teterycz-Puzio s. 45-60
"Społeczeństwo wielkopolskie w procesie kształtowania tożsamości regionalnej (1202-1314)", Karol Tanaś, Poznań 2006 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Karol Tanaś (aut. dzieła rec.) s. 218-222
Wczesnopiastowska organizacja administracyjna w X i XI wieku Agnieszka Teterycz-Puzio s. 245-257
"Kazimierz Odnowiciel. Polska w okresie upadku i odbudowy", Klaudia Dróżdż, Wodzisław Śląski 2009 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Klaudia Dróżdż (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Monarchia i możni wobec kościoła w Polsce do początku XIII w.", Józef Dobosz, Poznań 2002 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Józef Dobosz (aut. dzieła rec.) s. 266-272
"Grzymisława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska", Wojciech Zabłocki, Kraków 2012 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Wojciech Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 272-277
"W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana. Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze", Krzysztof Benyskiewicz, Wrocław 2010 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Krzysztof Benyskiewicz (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII w.", Mikołaj Gładysz, Warszawa 2002 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Mikołaj Gładysz (aut. dzieła rec.) s. 301-308
"Władysław II Wygnaniec", Mariusz Dworsatschek, Wrocław 1998 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Mariusz Dworsatschek (aut. dzieła rec.) s. 325-329