Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Słupskie Studia Historyczne
1995, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju Polski - przeszłość i teraźniejszość Aleksander Nyrek s. 3-20
Z badań nad pochodzeniem Etrusków Piotr Kołakowski s. 21-31
Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza Rosji i Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku Zenon Kopański s. 33-50
Rozwój i funkcjonowanie wywiadu agenturalnego przy Konsulacie RP w Szczecinie w latach 1935-1937 Wojciech Skóra s. 51-72
Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa gdańskiego w latach 1945-1947 Maciej Hejger s. 73-104
Przesiedlenie ludności niemieckiej z powiatu bytowskiego w latach 1945-1950 Małgorzata Ryś s. 105-124
Organizacja osadnictwa miejskiego na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej Stanisław Łach s. 125-154
Procesy osadnicze na Pomorzu Gdańskim i Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950 : próba porównania Barbara Okoniewska s. 155-165
Polityczne organizacje młodzieżowe a problemy osadnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950 Stefan Żurawski s. 167-182
Integracja gospodarcza ziem zachodnich i północnych z Polską 1945-1960 Stefan Kociszewski s. 183-204
Przyjaciele Polski Aleksander Nyrek s. 205-209
Uwagi o przeobrażeniach struktury agrarnej ziem zachodnich i północnych w piewszych latach powojennych Bożena Baborska s. 211-212
"Początki i lokacje miast na Pomorzu Sławieńsko-Słupskim do połowy XIV wieku", Barbara Popielas-Szultka, Słupsk 1990 : [recenzja] Jacek Knopek Barara Popielas-Szultka (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Słownik historii XX wieku", Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek, Kraków 1993 : [recenzja] Zenon Kopański Bożena Bankowicz (aut. dzieła rec.) Marek Bankowicz (aut. dzieła rec.) Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1947, t.1. Warszawa" : [recenzja] Stanisław Łach s. 221-224
Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku za 1994 r. Stanisław Łach s. 225-226