Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Słupskie Studia Historyczne
1997, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sylwetka JM Rektora śp. prof. dr hab. Stefana Rudnika przedstawiona przez Dyrektora Instytutu Historii prof. dr hab. Jerzego Hauzińskiego na pożegnaniu zmarłego 25 listopada 1996 roku Jerzy Hauziński s. 3-5
Miejsce Polski w polityce wschodniej RFN do momentu zjednoczenia Niemiec Stefan Rudnik s. 7-16
Uzależnienie Egiptu przez Rzymian Piotr Kołakowski s. 17-25
Włócznia Juliusza Cezara w Wolinie Danuta Pandowska s. 27-37
Aspekty doktrynalne konceptu "Świętego Cesarstwa" (część I) Jerzy Hauziński s. 39-56
Italia w zwierciadle "Le songe du Vieil Pelerin" Filipa de Mezieres Marzena Głodek s. 57-74
Gospodarczo-społeczne przyczyny i skutki ekologiczne powodzi na Śląsku od XV w. do XX w. w dotychczasowych badaniach Aleksander Nyrek s. 75-89
Uwagi o przyczynach zmian zalesienia ziem polskich w latach 1772-1918 Krzysztof Nyrek s. 91-98
Przyczynek do dziejów rodu Krokowskich z Krokowej Jacek Heidenreich s. 99-108
Flotylla Pińska i jej udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1920 Jerzy Przybylski s. 109-117
Niemiecki aspekt sprawy zabójstwa ministra Bronisława Pierackiego Wojciech Skóra s. 119-137
Koncepcja powojennej organizacji Europy w założeniach polskich socjalistów we Francji i Wielkiej Brytanii w latach 1940-1943 Dorota Urzyńska s. 139-149
Rola grup operacyjnych w osadnictwie miejskim na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej Stanisław Łach s. 151-175
Stronnictwo Ludowe na Pomorzu Zachodnim wiosną i latem 1945 roku Małgorzata Ryś s. 177-200
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Czarnego po II wojnie światowej Stefan Żurawski s. 201-225
Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemi człuchowskiej w ramach akcji "Wisła" Roman Drozd s. 227-238
Wybrane typy genetyczno-historyczne wsi w województwie słupskim Eugeniusz Z. Zdrojewski s. 239-251
"Duchowość średniowiecza", Andre Vauchez, Gdańsk 1996 : [recenzja] Jacek Heidenreich Andre Vauchez (aut. dzieła rec.) s. 275-279
"Poczet władców Rosji (Romanowowie)", Władysław Andrzej Serczyk, Londyn 1992 : [recenzja] Zenon Kopański Władysław Jerzy Serczyk s. 281-283
"Historia polityczna Polski 1939-1993", Zbigniew Jerzy Hirsz, Białystok 1996 : [recenzja] Henryk Porożyński Zbigniew Jerzy Hirsz (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945-1955)", Kazimierz Kozłowski, Warszawa-Szczecin 1994 : [recenzja] Stanisław Łach Kazimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 289-292
Władze komunistyczne wobec ziem odzyskanych po drugiej wojnie światowej : konferencja naukowa Maciej Hejger s. 293-295