Znaleziono 18 artykułów

Piotr Kołakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uzależnienie Egiptu przez Rzymian Piotr Kołakowski s. 17-25
Z działalności sowieckiego wywiadu wojskowego przeciwko II Rzeczypospolitej Piotr Kołakowski s. 21-38
Z badań nad pochodzeniem Etrusków Piotr Kołakowski s. 21-31
Przywileje i uprawnienia obcych attaché wojskowych w Polsce. Instrukcja z 1934 roku Piotr Kołakowski s. 105-116
Sowiecki wywiad strategiczny a sytuacja wojskowa na ziemiach polskich w latach 1940-1941 Piotr Kołakowski s. 113-120
"Laboratorium" - komórka analityczna marszałka Józefa Piłsudskiego Piotr Kołakowski s. 117-130
Rozpoznanie przez sowiecki wywiad niemieckich przygotowań na ziemiach polskich do agresji na ZSRS Piotr Kołakowski s. 129-147
Wywiad wojskowy II RP wobec zagrożenia wojennego Michał Jarnecki Piotr Kołakowski (aut. dzieła rec.) s. 155-158
Sowiecki tajny front na ziemiach polskich podczas II wojny światowej Stanisław Jaczyński Piotr Kołakowski (aut. dzieła rec.) s. 175-181
Polsko-czechosłowackie walki o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku Piotr Kołakowski s. 195-209
Współdziałanie polskiego aparatu bezpieczeństwa z NKWD-NKGB w latach 1944-1945 Piotr Kołakowski s. 235-250
Kwestia ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1935 Piotr Kołakowski s. 247-255
Sytuacja na Śląsku Cieszyńskim we wrześniu 1920 r. w świetle raportów informacyjnych Ekspozytury Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w Krakowie Piotr Kołakowski s. 253-259
Organizacja Wydziału Wywiadowczego Sztabu Frontowego Okręgu Wojskowego Armii Czerwonej Piotr Kołakowski s. 307-312
Z niemieckich przygotowań do wojny z Polską w 1939 roku Piotr Kołakowski s. 309-315
Likwidacja organizacji komunistycznej w 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich Piotr Kołakowski s. 317-323
Czeskie działania sabotażowo-dywersyjne przeciwko Polsce jesienią 1938 roku Piotr Kołakowski s. 337-347
"Wileńszcyzna lat wojny i okupacji 1939-1945", Longin Tomaszewski, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Kołakowski Longin Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 350-353