Znaleziono 14 artykułów

Stanisław Jaczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polscy jeńcy wojenni obozu NKWD w Griazowcu wobec radzieckiej indoktrynacji i penetracji wywiadowczej Stanisław Jaczyński s. 19-42
Losy oficerów polskich ocalałych z zagłady na Wschodzie po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej, czerwiec-sierpień 1941 roku Stanisław Jaczyński s. 29-60
Bitwa pod Lenino z perspektywy 70-lecia Stanisław Jaczyński s. 45-64
Zbrodnia katyńska w świetle propagandy politycznej Polski Ludowej : wybrane zagadnienia Stanisław Jaczyński s. 49-58
'Willa szczęścia' w Małachówce. Próby pozyskania przez NKWD oficerów polskich do współpracy politycznej i wojskowej (1940-1941) Stanisław Jaczyński s. 57-82
Sowieckie próby rozpracowania wywiadowczego i pozyskania do współpracy oficerów polskich więzionych w obozie NKWD Kozielsk 2 (lipiec 1940-czerwiec 1941) Stanisław Jaczyński s. 81-102
Wybiórczo o sowietyzacji Wojska Polskiego Stanisław Jaczyński Janusz Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 156-169
"Stalin i powstanie warszawskie", Antoni Przygoński, Warszawa 1994 : [recenzja] Stanisław Jaczyński Antoni Przygoński (aut. dzieła rec.) s. 159-166
Sowiecki tajny front na ziemiach polskich podczas II wojny światowej Stanisław Jaczyński Piotr Kołakowski (aut. dzieła rec.) s. 175-181
Biografia gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza Stanisław Jaczyński Wojciech Grobelski (aut. dzieła rec.) s. 197-202
Dyrektywy sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku Czesław Grzelak Stanisław Jaczyński s. 213-222
Pułkownik Profesor Emil Stanisław Jadziak 1926-2015 Stanisław Jaczyński s. 233-237
"Oprawcy z Katynia", Władimir Abarinow, przeł. Walentyna Dworak, Klaudia Rumińska, Kraków 2007 : [recenzja] Stanisław Jaczyński Władimir Abarinow (aut. dzieła rec.) Walentyna Dworak (aut. dzieła rec.) Klaudia Rumińska (aut. dzieła rec.) s. 267-273
"Dzieje, wojsko, społeczeństwo. Studia ofiarowane prof. dr hab. Edwardowi Pawłowskiemu z okazji sześćdziesiątej piątej rocznicy urodzin", Henryk Hermann, Stanisław Jaczyński, Hubert Królikowski, Siedlce 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Henryk Hermann (aut. dzieła rec.) Stanisław Jaczyński (aut. dzieła rec.) Hubert Królikowki (aut. dzieła rec.) s. 337-338