Znaleziono 7 artykułów

Aleksander Nyrek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju Polski - przeszłość i teraźniejszość Aleksander Nyrek s. 3-20
Z dziejów polityki leśnej na ziemiach polskich do końca XIX wieku Aleksander Nyrek s. 49-58
Uwagi o rozwoju gospodarki rolnej i leśnej Śląska i Pomorza w XVIII i XIX wieku Aleksander Nyrek s. 61-69
Geneza formalno-prawna oraz rezultaty społeczno-gospodarcze i ekologiczne walki chłopów o serwituty leśne na ziemiach polskich do połowy XIX wieku Aleksander Nyrek Krzysztof Nyrek s. 65-79
Gospodarczo-społeczne przyczyny i skutki ekologiczne powodzi na Śląsku od XV w. do XX w. w dotychczasowych badaniach Aleksander Nyrek s. 75-89
"Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe w Polsce", Aleksander Nyrek, Wrocław 1992 : [recenzja] Aleksander Nyrek Zygmunt Kłodnicki (aut. dzieła rec.) s. 163-164
Przyjaciele Polski Aleksander Nyrek s. 205-209