Znaleziono 11 artykułów

Marzena Głodek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzeczywisty i symboliczny obraz średniowiecznego Rzymu w "Mirabilia Urbis Romae" Marzena Głodek s. 9-14
Monarchia neapolitańskich Andegawenów wobec Cesarstwa w latach 1273-1313 Marzena Głodek s. 33-44
Italia w zwierciadle "Le songe du Vieil Pelerin" Filipa de Mezieres Marzena Głodek s. 57-74
"Chevalerie de la Passion" Filipa de Mezieres na tle dewocyjności późnego średniowiecza Marzena Głodek s. 69-82
Państwa włoskie w świetle "Księgi podróży" Beniamina z Tudeli (XII wiek) Marzena Głodek s. 139-144
Kampania polityczna Cola Di Rienzo (Rienzi) w 1347 roku w świetle relacji Kroniki Anonimo Romano Marzena Głodek s. 205-211
"Tysiąc i nie więcej niż tysiąc" : o lękach przed końcem świata na przełomie X i XI wieku Marzena Głodek s. 239-244
Nicolas Muffel, "Beschreibung der Stadt Rom (Opisanie miasta Rzymu)" Marzena Głodek s. 245-251
Giovanni Rucellai o piękności i starożytnych budowlach Rzymu Marzena Głodek s. 251-262
Rozprządzenie króla Ludwika IX z 1254 roku Marzena Głodek s. 279-281
Giovanni Villani, o bogactwie i wielkości komuny Florencji Marzena Głodek s. 309-315