Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Nyrek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skutki ochrony leśno-łowieckiej na ziemiach polskich w okresie od XVI wieku do XIX wieku Krzysztof Nyrek s. 51-59
Geneza formalno-prawna oraz rezultaty społeczno-gospodarcze i ekologiczne walki chłopów o serwituty leśne na ziemiach polskich do połowy XIX wieku Aleksander Nyrek Krzysztof Nyrek s. 65-79
Uwagi o przyczynach zmian zalesienia ziem polskich w latach 1772-1918 Krzysztof Nyrek s. 91-98