Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Słupskie Studia Historyczne
1993, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wczesnośredniowieczne hetki czy wirujące kostki Tadeusz Malinowski s. 3-13
"De sepulcris violatis" w tradycji chrześcijańskiej późnego Cesarstwa Rzymskiego Jan Iluk s. 15-31
Kwestia datowania lokacji trzynastowiecznego miasta na prawie lubeckim w Słupsku Józef Spors s. 33-46
Próba lokacji kościoła św. Maurycego w Słupsku Barbara Popielas-Szultka s. 47-68
"Chevalerie de la Passion" Filipa de Mezieres na tle dewocyjności późnego średniowiecza Marzena Głodek s. 69-82
Początki reformacji i tumult religijny w Słupsku w latach 1521-1525 Jacek Heidenreich s. 83-104
"Zielony Sztandar" wobec Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w latach 1931-1939 Marian Mroczko s. 105-128
Rola wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w kształtowaniu zaczątków polskiej polityki morskiej u progu II Rzeczypospolitej Zbigniew Machaliński s. 129-142
Przemysł słupski w latach 1945-1949 Stanisław Łach s. 143-176
Kristian Rosteuscher (1620-1681) profesor prawa i historii w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku Andrzej Groth s. 177-184
"Musik aus dem Altertum der Neuen Welt", Ellen Hickmann, Frankfurt am Main 1990 : [recenzja] Tadeusz Malinowski Ellen Hickmann (aut. dzieła rec.) s. 185-193
"Piłsudski, Sikorski ... Mikołajczyk", Tadeusz Kisielewski, Warszawa 1991 : [recenzja] Tdeusz Kisielewski Stanisław Łach s. 195-200
Działalność naukowa Instytut Historii i Politologii WSP w Słupsku Stanisław Łach s. 201-209
Działalność KNH przy WSP w Słupsku w latach 1990-1992 Wojciech Coblewski Krzysztof Stasiak s. 211-214
Józef Franciszek Spors 13 VIII 1941-13 VI 1992 Józef Lindmajer s. 215-219