Znaleziono 15 artykułów

Marian Mroczko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obszar Polski w geopolitycznych poglądach Eugeniusza Romera Marian Mroczko s. 53-62
"Zielony Sztandar" wobec Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w latach 1931-1939 Marian Mroczko s. 105-128
Upowszechnianie problematyki zachodniej w polskich badaniach naukowych (1918-1939) Marian Mroczko s. 107-118
"Ziemie Dzielnicy Pruskiej w polskich koncepcjach i działalności politycznej 1864-1939", Marian Mroczko, Gdańsk 1994 : [recenzja] Norbert Kasparek Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Eugeniusz Romer (1871-1954). Biografia polityczna", Marian Mroczko, Słupsk 2008 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Niemcy-Warmiacy-Polacy 1871-1914. Z dziejów niemieckiego ruchu katolickiego i stosunków polsko-niemieckich", Robert Traba, Olsztyn 1994 : [recenzja] Marian Mroczko Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 194-199
"Stanisław Kozicki (1876-1958). Biografia polityczna", Marian Mroczko, Gdańsk 1999 : [recenzja] Jerzy Przybylski Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 196-200
Z działalności Związku Obrony Kresów Zachodnich - Polskiego Związku Zachodniego na pograniczu Prus Wschodnich w latach 1921-1939 Marian Mroczko s. 197-214
"Ziemie dzielnicy pruskiej w polskich koncepcjach i działalności politycznej 1864-1939", Marian Mroczko, Gdańsk 1994 : [recenzja] Jerzy Przybylski Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 238-240
Aspiracje i zagrożenia. Kwestia Prus Wschodnich w polskiej myśli politycznej (od końca XIX wieku do pierwszych lat Polski Niepodległej) Marian Mroczko s. 261-269
"Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen Marian Mroczko Witold Stankowski (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Eugeniusz Romer (1871-1954) : biografia polityczna", Marian Mroczko, Slupsk 2008 : [recenzja] Marek Białokur Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 300-313
Problematyka wschodniopruska w myśli zachodniej Drugiej Rzeczypospolitej Marian Mroczko s. 377-396
"Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945", Wojciech Wrzesiński, Warszawa 1984 : [recenzja] Marian Mroczko Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 434-437
"Związek Obrony Kresów Zachodnich 1921-1934. Powstanie i działalność", Marian Mroczko, Gdańsk 1977 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 526-529