Znaleziono 4 artykuły

Barbara Popielas-Szultka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Herb miasta Łeby Barbara Popielas-Szultka s. 5-11
Próba lokacji kościoła św. Maurycego w Słupsku Barbara Popielas-Szultka s. 47-68
Spostrzeżenia o cysterskich skryptoriach i bibliotekach Barbara Popielas-Szultka A. Nadolny (aut. dzieła rec.) A. Słyszewska (aut. dzieła rec.) A. Wałkówski (aut. dzieła rec.) s. 329-340
"Opactwa cycterskie na Pomorzu. Zarys dziejów i kultury", Andrzej Marek Wyrwa, Gdańsk 1999 : [recenzja] Barbara Popielas-Szultka Andrzej Marek Wyrwa (aut. dzieła rec.) s. 330-332