Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Słupskie Studia Historyczne
1993, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne s. 3
Herb miasta Łeby Barbara Popielas-Szultka s. 5-11
Rewizja lidzbarska prawa chełmińskiego z 1566 r. Andrzej Groth s. 13-33
Z dziejów kontaktów polsko-greckich Jacek Knopek s. 35-53
Armia Krajowa i ludność cywilna na Kresach Północno-Wschodnich w świetle sowieckich dokumentów w latach 1941-1944 Tadeusz Gasztold s. 55-74
Socjaliści Ruchu Mas Pracujących Wolność Równość, Niepodległość (WRN) w wyzwolonej Polsce Dorota Urzyńska s. 75-90
Osadnictwo miejskie na Ziemiach Odzyskanych w rozważaniach teoretycznych uczonych i polityce osiedleńczej władz Stanisław Łach s. 91-112
Geneza i założenia organizacyjne akcji "Wisła" Roman Drozd s. 113-136
Przesiedlenie ludności niemieckiej z powiatu słupskiego w latach 1945-1951 Maciej Hejger s. 137-154
Podziały administracyjne Ziemi Człuchowskiej w latach 1945-1976 Stefan Żurawski s. 155-162
"Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe w Polsce", Aleksander Nyrek, Wrocław 1992 : [recenzja] Aleksander Nyrek Zygmunt Kłodnicki (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturalna", Antoni Kuczyński, Wrocław 1993 : [recenzja] Zenon Kopański Antoni Kuczyński s. 164-169
"Historia 3. Dzieje nowożytne i najnowsze 1815-1870. Podręcznik dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego", Grażyna Szelągowska, Warszawa 1993 : [recenzja] Stefan Żurawski Grażyna Szelągowska (aut. dzieła rec.) s. 170-173
"Dydaktyka historii", Jerzy Maternicki, Czesław Majorek, Adam Suchoński, Warszawa 1993 : [recenzja] Stefan Żurawski Czesław Majorek (aut. dzieła rec.) Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) Adam Suchoński (aut. dzieła rec.) s. 173-177
    Zacytuj
  • Udostępnij
Osadnictwo polskie na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski na tle powojennych migracji ludnościowych - Sesja naukowa Maciej Hejger s. 178-182
    Zacytuj
  • Udostępnij