Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Słupskie Studia Historyczne
2004, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Panem et circenses w miastach Hiszpanii rzymskiej w świetle źródeł epigraficznych (I-III w. n.e.) Jacek Pudliszewski s. 9-23
Wokół zabiegów o władzę zwierzchnią w Polsce w latach 1138-1146 Edmund Burzyński s. 25-40
Ład gospodarczy Kościerzyny w warunkach dziejowych przemian globalnych Arkadiusz Modrzejewski s. 41-55
Tradycjonalizm kultury polskiego baroku Justyna Żukowska s. 57-66
Jędrzej Moraczewski - współinicjator pracy organicznej w Wielkopolsce Zofia J. Spyrs s. 67-87
Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Polsce w okresie międzywojennym Piotr Kurlenda s. 89-102
Działalność wywiadowcza organizacji konspiracyjnych w rejonie Starogardu w latach 1939-1945 Artur Jendrzejewski s. 103-112
Sowiecki wywiad strategiczny a sytuacja wojskowa na ziemiach polskich w latach 1940-1941 Piotr Kołakowski s. 113-120
Działalność Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza na terenie Skandynawii i państw bałtyckich w czasie II wojny światowej Andrzej Pepłoński s. 121-129
Problemy demobilizacji i przejścia Wojska Polskiego na stopę pokojową w latach 1945-1947 Tadeusz Kmiecik s. 131-146
Adolf Kania - pierwszy konsul Czechosłowacji w Szczecinie w latach 1949-1951 Ryszard Techman s. 147-167
Polityka kadrowa w Wojsku Polskim 1950-1955 Adolf Stachula s. 169-183
Morskie środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego - inicjatywy międzynarodowe i polskie Donata Rossa-Kilian s. 185-198
Relacje między Unią a Wspólnotami Europejskimi Piotr Wensierski s. 199-221
Badania etnograficzne w województwie koszalińskim w latach 1950-1975 Wojciech Wróblewski s. 223-242
Nicolas Muffel, "Beschreibung der Stadt Rom (Opisanie miasta Rzymu)" Marzena Głodek s. 245-251
Sytuacja na Śląsku Cieszyńskim we wrześniu 1920 r. w świetle raportów informacyjnych Ekspozytury Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w Krakowie Piotr Kołakowski s. 253-259
Obserwacja konsulatów polskich w Prusach Wschodnich przez niemiecki kontrwywiad (do 1927 roku) Wojciech Skóra s. 261-269
Stan armii litewskiej na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. (na podstawie dokumentów polskiego wywiadu) Tadeusz Kmiecik s. 271-278
Problemy polskiej ludności rodzimej powiatu złotowskiego w memoriale Polskiego Związku Zachodniego z 1948 roku Zenon Romanow s. 279-285
Ocena akcji "Wisła" przez władze polskie w świetle dokumentów z 1956 r. Roman Drozd s. 287-298
"Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII w.", Mikołaj Gładysz, Warszawa 2002 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Mikołaj Gładysz (aut. dzieła rec.) s. 301-308
"Zachód w polskiej myśli historycznej czasów saskich", Dariusz Dolański, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Justyna Żukowska Dariusz Dolański (aut. dzieła rec.) s. 308-311
"Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939", Wojciech Włodarkiewicz, Warszawa 2001 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Wojciech Włodarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"Wybrane problemy warsztatowo-dydaktyczne studiów historycznych. Materiały dla nauczycieli i studentów historii", red. M. Szczurowski, Toruń 2001 : [recenzja] Piotr Kurlenda M. Szczurowski (aut. dzieła rec.) s. 316-318
Konferencja naukowa "Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (1970-1980)", Gdańsk 9-10 października 2003 r. Andrzej Michalski s. 318-323
"Wydział Marynarki Wojennej "Alfa" Komendy Głównej Armii Krajowej", Bogdan Chrzanowski, Andrzej Gąsiorowski, Toruń 2001 : [recenzja] Jerzy Romanowicz Bogdan Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 323-329