Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Słupskie Studia Historyczne
2014, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteka w klasztorze na Ionie w VII wieku na podstawie dzieł Opata Adamnana Łukasz Kosiński s. 9-21
Kilka uwag o działalności dyplomatycznej Jana Długosza w latach 1448-1450 Krzysztof Osiński s. 23-35
Żydzi w prowincji pomorskiej w XIX wieku : gmina żydowska w Szczecinku (Neustettin) Mateusz Pielka s. 37-58
Bałkańska polityka Wielkiej Brytanii wobec I wojny bałkańskiej 1912-1913 Andrzej Malinowski s. 59-70
Aspiracje terytorialne państw bałkańskich a zmiany geopolityczne w europie południowo-wschodniej po wojnach bałkańskich 1912-1913 Jarosław Rubacha s. 71-84
Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919 r.) : część 2 Jacek Goclon s. 85-118
Ludność Pabianic w świetle spisów powszechnych z 30 IX 1921 r. i 9 XII 1931 r. Michał Michalski s. 119-150
Charkowska niepełna średnia szkoła-internat nr 71 dla niewidomych dzieci im. W.H. Korolenki w latach II wojny światowej (1939-1945) Ołeksandr M. Ustymenko s. 151-168
Zarys stanu posiadania i ogólne warunki funkcjonowania majątków ostatniego Ordynata Ołyckiego, księcia Janusza Radziwiłła w latach 1905-1939 Aneta A. Duda s. 169-194
Działalność milicyjnej służby śledczej na terenie województwa gdańskiego w latach 1945-1949 Michał Sywula s. 195-208
Organy bezpieczeństwa wobec niższego seminarium duchownego w Słupsku Konrad Konkol s. 209-238
Wakacyjne Studium Pomorzoznawcze w Koszalinie w latach 1958-1962 Zenon Romanow s. 239-256
Kryzys Słupskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku Dorota Tomaszewska s. 257-291
"Będą was prześladować z mego powodu. Polityka władz państwowych wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych diecezji chełmińskiej w latach 1956-1970", Izabela Mazanowska, Bydgoszcz-Gdańsk 2013 : [recenzja] Łukasz Kempiński Izabela Mazanowska (aut. dzieła rec.) s. 295-299
"Vati blieb im Krieg” Vaterlosigkeit als generationelle Erfahrung im 20. Jahrhundert – Deutschland und Polen", Lu Seegers, Göttingen 2013 : [recenzja] Maria Engler Lu Seegers (aut. dzieła rec.) s. 301-304
XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich : Polska – Bałtyk – Europa Andrzej Idem s. 305-307