Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Słupskie Studia Historyczne
2001, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między tradycją orientalną a helleńską : charakter polemiki Józefa Flawiusza z Justusem z Tyberiady Zbigniew Ignacy Brzostowski s. 11-17
Udział kobiet w Munificentia Privata miast prowincji hiszpańskich w I - III w. n. e. Jacek Pudliszewski s. 19-25
Między religią a moralnością : zagadnienie aksjologii w poglądach Hugona Kołłątaja Anna Łysiak s. 27-48
Z dziejów polityki leśnej na ziemiach polskich do końca XIX wieku Aleksander Nyrek s. 49-58
Z działalności charytatywnej kościoła katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim w czasach II Rzeczypospolitej Piotr Kurlenda s. 59-66
Rozwój systemów obrony przeciwlotniczej głównych państw europejskich w latach 1918-1939 Andrzej Rossa s. 67-88
Fińska droga do niepodległości : polsko-fińskie stosunki polityczne na początku lat dwudziestych Janusz Czechowski s. 89-100
Rowy 1934 roku w malarstwie Gottfrieda Brockmanna Andrzej Czarnik s. 101-128
Rozpoznanie przez sowiecki wywiad niemieckich przygotowań na ziemiach polskich do agresji na ZSRS Piotr Kołakowski s. 129-147
Działania lotnictwa radzieckiego w Prusach Wschodnich w 1945 roku Tadeusz Kmiecik s. 149-175
Represje władz wobec polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947 Stanisław Łach s. 177-196
Polska Organizacja Wojskowa na Pomorzu w latach 1948-1949. Działalność. Procesy i wyroki Krzysztof Bukowski s. 197-209
System obserwacyjno-meldunkowy i radiotechniczny na Pomorzu 1950-1980 Adolf Stachula s. 211-221
Papiestwo w X wieku Jerzy Hauziński s. 225-238
"Tysiąc i nie więcej niż tysiąc" : o lękach przed końcem świata na przełomie X i XI wieku Marzena Głodek s. 239-244
Wczesnopiastowska organizacja administracyjna w X i XI wieku Agnieszka Teterycz-Puzio s. 245-257
Koronacje królewskie Bolesława Chrobrego w 1000 i 1025 roku Jarosław Sochacki s. 259-287
Uwarunkowania dziejowe Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku Tomasz Butkiewicz s. 289-306
Giovanni Villani, o bogactwie i wielkości komuny Florencji Marzena Głodek s. 309-315
Likwidacja organizacji komunistycznej w 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich Piotr Kołakowski s. 317-323
Organizacje paramilitarne na terenie powiatu słupskiego w 1922 roku w raporcie informatora polskiego wywiadu Wojciech Skóra s. 325-332
Sprawozdanie podporucznika marynarki Karola Mayera z przebiegu stażu podchorążych Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej rocznika 1938-1941 na HMS "London" w okresie 1 III - 21 VIII 1941 roku Jerzy Romanowicz s. 333-346