Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Słupskie Studia Historyczne
2007, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Andrzej Rossa s. 11-14
Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Andrzej Rossa s. 15-19
Powstanie i rozwój Wojska Polskiego w latach 1918-1921 Lech Wyszczelski s. 21-38
Wybory parlamentarne w 1935 roku w Wielkopolsce w świetle prasy wielkopolskiej i sprawozdań wojewody poznańskiego Andrzej Rossa s. 39-64
5 Brygada Saperów - działania bojowe w Warszawie i na przyczółku modlińskim Michał Reziecki s. 65-85
Lotnictwo myśliwskie Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 1947-1989 Adolf Stachula s. 87-99
Historyczno-prawne aspekty powstania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Jarosław Tuliszka s. 101-110
Samoloty i śmigłowce Wojsk Ochrony Pogranicza w ochronie polskiej granicy morskiej w latach 1958-1991 Ireneusz Bieniecki s. 111-133
Nowy wymiar współpracy bałtyckiej - zapobieganie konfliktom i pokojowe współistnienie państw a polska polityka zagraniczna Donata Rossa-Kilian s. 135-141
Apolityczność wojska - kilka refleksji w ujęciu historycznym Andrzej Drzewiecki s. 143-153
Templariusze na Śląsku : komandoria w Oleśnicy Małej Edmund Burzyński s. 157-172
Reminiscencje antyczne w utworze Waltera Mapa "De nugis curialium" Idalia Smoczyk-Jackowiak s. 173-182
Ze studiów nad karierą Pawła Włodkowica : okres po soborze w Konstancji, 1419-1436 Sławomir Marchel s. 183-198
Port w Królewcu - jego funkcje i zaplecze w XVI-XVIII wieku Andrzej Groth s. 199-203
Z wybranych zagadnień służby zdrowia w Darłowie w XIX wieku Józef Lindmajer s. 205-218
Od umowy poczdamskiej do Jeny : stosunki prusko-francuskie w świetle doniesień "Gazety Południowo-Pruskiej" 1805-1806 Damian Wtulich s. 219-231
Rozumienie państwa i narodu w polskiej myśli historycznej i społeczno-politycznej w latach 1780-1890 : wprowadzenie do problematyki (cz. 2) Magdalena Lindmajer s. 233-245
Kwestia ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1935 Piotr Kołakowski s. 247-255
Prasa hitlerowska w podbitej Europie 1938-1945 Andrzej Czarnik s. 257-278
Historyczne i współczesne wartości polskiej tożsamości narodowej Kazimierz Łastawski s. 279-307
Raport Horacego François Sébastianiego z misji po krajach Imperium Osmańskiego w 1802 roku Damian Wtulich s. 311-318
Niemieckie organizacje paramilitarne po I wojnie światowej Tadeusz Kmiecik s. 319-335
Czeskie działania sabotażowo-dywersyjne przeciwko Polsce jesienią 1938 roku Piotr Kołakowski s. 337-347
"Bolschewistische Herrschaft und Orthodoxe Kirche in Russland. Das Landeskonzil 1917 Timm C. Richter Gisela-A. Schröder Karol Toeplitz Günther Schulz (aut. dzieła rec.) s. 351-356
"Żydzi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (1795-1914). Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych", Joanna Pisulińska, Rzeszów 2004 : [recenzja] Magdalena Lindmajer Joanna Pisulińska (aut. dzieła rec.) s. 356-360
"Z koroną i bez. Wspomnienia artylerzysty", Witold Stanisław Domański, Pruszków [2004] : [recenzja] Jerzy Romanowicz Witold Stanisław Domański (aut. dzieła rec.) s. 360-366
"Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku" Francis Fukuyama, Poznań 2005 : [recenzja] Wojciech Wróblewski Francis Fukuyama (aut. dzieła rec.) s. 367-372