Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Słupskie Studia Historyczne
2009, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Al-Afszin - na ile zdrajca? : o partykularyzmie w kalifacie wczesnych Abbasydów raz jeszcze Jerzy Hauzinski s. 9-19
Reminiscencje krucjatowe w świetle "Chronicon Mailrosenses" Idalia Smoczyk-Jackowiak s. 21-31
Monarchia neapolitańskich Andegawenów wobec Cesarstwa w latach 1273-1313 Marzena Głodek s. 33-44
Polityka Konrada Mazowieckiego wobec możnowładztwa Agnieszka Teterycz-Puzio s. 45-60
Posiadłości Pakoskich herbu Laska na Kujawach Brzeskich w późnym średniowieczu Sobiesław Szybkowski s. 61-78
Ignacy Krasicki, Konsekrator der Berliner St. Hedwigskirche, und die Könige von Preußen Stefan Hartmann s. 79-90
Przełamanie gorlickie (2-6 maja 1915 roku) Jarosław Rubacha s. 91-112
Czyn niepodległościowy polskiego skautingu w latach I wojny światowej Tomasz Katafiasz s. 113-150
Osłabienie sojuszu polsko-francuskiego na tle zbliżenia między Paryżem a Berlinem i Moskwą w latach 1931-1932 Tomasz Wojciechowski s. 151-175
O "zbrodni" na Pogodnie Paweł Knap s. 177-184
Skutki ekonomiczne wojny w Kosowie według analizy niemieckiej Andrzej Malinowski s. 185-190
Sytuacja polityczno-militarna Niemiec w 1933 roku Tadeusz Kmiecik s. 193-202
Polskie lotnictwo wojskowe w okresie międzywojennym Tadeusz Kmiecik s. 203-211
Problematyka niemiecka w dokumentach pionu kontrwywiadowczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ze schyłku 1953 roku Arkadiusz Słabig s. 213-218
"Niemand entgeht seiner Zeit - Nikt nie ucieknie przed swoim czasem", Arne Heinich, Köln 2007 : [recenzja] Tomasz Butkiewicz Arne Heinich (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"W granicznym kalejdoskopie (1945-2005)", Jan Nikiforow, Gdańsk 2007 : [recenzja] Jerzy Romanowicz Jan Nikiforow (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Biographisches Handbuch für das preussische Abgeordnetenhaus", Bernd Haunfelder, Düsseldorf, Droste 1993 : [recenzja] Krzysztof Rumiński Bernd Haunfelder (aut. dzieła rec.) s. 229-239
"Konsumowanie życia", Zygmunt Bauman, Kraków 2009 : [recenzja] Wojciech Wróblewski Zygmunt Bauman (aut. dzieła rec.) s. 239-246