Tytuł Słupskie Studia Historyczne
ISSN 1641-9650
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Słupskie Studia Historyczne
2010, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O dokumencie Kazimierza Jagiellończyka dla Jana Szreńskiego z 4 XI 1466 roku, czyli zapis dla własnego dworzanina na cudzym mieście Sobiesław Szybkowski s. 9-18
Rola rady miejskiej w rozwoju Darłowa do początków XVI wieku (na tle dziejów ośrodka miejskiego) Leszek Walkiewicz s. 19-49
Gdański handel i żegluga wobec zmian układu sił w Europie podczas wielkiej wojny północnej Jerzy Trzoska s. 51-67
Korpus Landwehry w bojach o Baranowicze latem 1916 roku Jarosław Rubacha s. 69-88
Koncepcja mesjanizmu oraz jego rola w kształtowaniu totalitaryzmu w Niemczech Tomasz Butkewicz s. 89-102
Polsko-szwedzkie relacje ekonomiczne w latach trzydziestych XX wieku w świetle polskich akt i opracowań Janusz Czechowski s. 103-116
"Laboratorium" - komórka analityczna marszałka Józefa Piłsudskiego Piotr Kołakowski s. 117-130
Z dziejów pomocy polskim Żołnierzom i uchodźcom przebywającym we Francji w czasie II wojny światowej Małgorzata Nossowska s. 131-144
Akcja poboru do Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii (1939-1945) w świetle raportu konsula generalnego Karola Poznańskiego Dagmara Grajczak s. 145-163
"...O tę łaskę powrotu mamy zaszczyt Obywatela Prezydenta prosić" : wysiłki przesiedleńców z akcji "Wisła" na rzecz powrotu w świetle korespondencji z lat 1947-1948 Arkadiusz Słabig s. 165-181
Inwigilacja mniejszości ukraińskiej przez Wydziały II Kaszubskiej i Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza (1958-1989) - zarys problematyki Marcin Kłodziński s. 183-196
Zakres i charakter współpracy wojskowej w regionach Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego : próba analizy porównawczej Andrzej Malinowski s. 197-205
Bezpieczeństwo europejskie – historia niedokończona : analiza historyczna koncepcji bezpieczeństwa europejskiego w kontekście budowy zdolności obronnych przez Unię Europejską Andrzej Rossa s. 207-216
Znaczenie oraz rola Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2007 Anna Wach s. 217-227
Stosunki polsko-francuskie w raporcie politycznym Ambasady RP w Paryżu z 1936 roku Tomasz Wojciechowski s. 231-241
"Kazimierz Odnowiciel. Polska w okresie upadku i odbudowy", Klaudia Dróżdż, Wodzisław Śląski 2009 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Klaudia Dróżdż (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"O Żydach w Koszalinie. Szkice do portretu zbiorowego", Henryk Romanik, Koszalin 2006 : [recenzja] Józef Lindmajer Henryk Romanik (aut. dzieła rec.) s. 249-271
"W kręgu „Łun w Bieszczadach”. Szkice z najnowszej historii polskich Bieszczad”, Grzegorz Motyka, Warszawa 2009 : [recenzja] Roman Drozd Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) s. 271-275