Znaleziono 9 artykułów

Józef Lindmajer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybory do Reichstagu w 1867 i 1871 roku na przykładzie okręgu bytowsko-miastecko-sławieńskiego Józef Lindmajer s. 81-100
Uwagi o szkolnictwie w Sławnie od wprowadzenia reformacji do końca XVIII wieku Józef Lindmajer s. 81-92
Z dziejów dokształcania i szkolenia zawodowego w rejencji koszalińskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku : szkice problemowe Józef Lindmajer s. 117-142
"Jan Nepomucen Bobrowicz. Chopin Gitary", Jan Oberbek, Bielsko-Biała [2006] : [recenzja] Józef Lindmajer Jan Oberbek s. 187-190
"O Żydach w Koszalinie. Szkice do portretu zbiorowego", Henryk Romanik, Koszalin 2006 : [recenzja] Józef Lindmajer Henryk Romanik (aut. dzieła rec.) s. 190-217
Z wybranych zagadnień służby zdrowia w Darłowie w XIX wieku Józef Lindmajer s. 205-218
Józef Franciszek Spors 13 VIII 1941-13 VI 1992 Józef Lindmajer s. 215-219
"O Żydach w Koszalinie. Szkice do portretu zbiorowego", Henryk Romanik, Koszalin 2006 : [recenzja] Józef Lindmajer Henryk Romanik (aut. dzieła rec.) s. 249-271
Regulamin lokalny, instrukcja służbowa i rozporządzenie policji dotyczące pożarnictwa w mieście Sławnie z 1904 roku Józef Lindmajer s. 283-294